Choď na obsah Choď na menu
 


Milí čitatelia,

dávame Vám do pozornosti - nový Národný kalendár 2022 v cene 4,69 €

Národné výročia 2022 - nástenný kalendár v cene 3,90 €

Národné výročia 2022 - stolový kalendár v cene 1,90 €


servírujeme Vám naše knižné historické chuťovky!

Pochutnať si môžete (nielen) na týchto informáciách:
- aké zlomové dejinné udalosti sa odohrali v rokoch 1918 a 1939
- ako kresťanstvo formovalo spoločnosť, národ a štát
- aká bola katolícka cirkev v období 1. Slovenskej republiky a počas SNP
- cirkevné majetky (cirkevné veľkostatky, farské majetky, znárodnenie, reštitúcie)

- predstavenie biskupov (Ján Vojtaššák, Michal Buzalka, Andrej Škrábik a i.)
- ako piloti a leteckí pozorovatelia bojovali, víťazili, a, žiaľ, zomierali pod vlajkou mnohonárodnostnej monarchie

Nech Vám kniha, ktorú si objednáte na stránke 
www.vydavatel.sk, chutí! Vašu objednávku sa budeme snažiť 

 

pripraviť a poslať čo najskôr! :)

 

 

Rok 1918 a Slováci

Publikácia ponúka čitateľovi zaujímavé informácia o udalostiach, ktoré v roku 1918 zásadne ovplyvnili život na Slovensku. Objasňuje ich príčiny a dôsledky, prináša autentické dokumenty a  pramene na...

Cena pre Vás:
8,09 €

Ušetríte: 32 %

 

Lietali pod vlajkou monarchie

V rakúsko-uhorských c. a k. leteckých oddieloch slúžili počas prvej svetovej vojny (1914 – 1918) desiatky letcov z územia dnešného Slovenska. Mnohí sa výrazne zapísali do histórie leteckej vojny....

Cena pre Vás:
15,33 €

Ušetríte: 30 %

 

Udalosti a osobnosti dejín katolíckej cirkvi na Slovensku v 20. storočí

Publikácia sa venuje vybraným okruhom dejín katolíckej cirkvi na Slovensku prevažne v rokoch 1939 – 1989. Člení sa na dve časti: Udalosti a Osobnosti. V prvej časti autor predstavuje katolícku cirkev...

Cena pre Vás:
15,90 €

 

Podiel kresťanstva na formovaní Slovákov

Publikácia je súborom sond do dejín Slovenska a Slovákov s cieľom ukázať, ako kresťanstvo formovalo spoločnosť, národ a štát. Vo všeobecnej časti venovanej pôsobeniu kresťan­stva na spoločnosť sa...

Cena pre Vás:
10,43 €

Ušetríte: 30 %

 

Rok 1939. Rok slovenských historických rozhodnutí

Publikácia Rok slovenských historických rozhodnutí sa venuje roku 1939, ktorý bol jedným z najdôležitejších prelomových rokov v našich dejinách.  Cieľom publikácie je zreteľnejšie ukázať vzájomné...

Cena pre Vás:
9,73 €

Ušetríte: 30 %

 

Rok 1918 v historickej pamäti Slovenska a strednej Európy

Otázke historickej pamäti na zlomové dejinné udalosti sa v slovenskej historiografii venuje malá pozornosť. Štúdie, ktoré obsahuje táto publikácia, prinášajú k téme veľa nového. Umožňujú vniknúť do..
 

 Cena pre Vás:

14,90 €

Ing. Mária Zjavková

Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o.

M. R. Štefánika 25/A,  036 01 Martin

(0905)311299

zjavkova@vydavatel.sk

www.vydavatel.sk