Choď na obsah Choď na menu
 


 

Milí mladí matičiari, priatelia, kamaráti,

 

Po Národnom zraze Mladej Matice v Starej Bystrici, ktorý bol venovaný 30. výročiu Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska, sa Mladá Matica rozhodla usporiadať aj ďalší zraz mladých matičiarov v roku 2022. Aj z dôvodu, že dva roky "pandémie" znemožnili jeho pravidelné organizovanie. Je to veľmi dobrá príležitosť nadviazať nové priateľstvá a spoluprácu v rámci Mladej Matice a celkovo mládežníckych aktivít v Matici slovenskej. 

Národný zraz Mladej Matice je venovaný národnooslobodzovacím povstaniam v slovenských dejinách od roku 1848 cez 1914 - 1918 až po SNP 1944. 

K tomu využívame zaujímavé kultúrne podujatia matičných odborov v obciach Ruská Poruba a Benkovce, ktoré sa organizujú s obecnými úradmi, miestnymi matičiarmi so zapojením Mladej Matice a jej divadelného kolektívu. Mladá Matica bude realizovať aj svoje vlastné aktivity, má nato podmienky - jednak ubytovanie na internáte spoločne pre všetkých účastníkov - plus spoločenskú sálu na stretnutie, prednášku a spoločenské aktivity.  

Ubytovanie (samozrejme hradí MM a MS) pre 50 až 60 členov je v štandardnej kvalite zabezpečené na internáte Strednej školy odbornej vo Vranove, teda ubytovňa pri Združenej strednej škole drevárskej, adresa: Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou - iba niekoľko metrov je večierka, ale aj potraviny Jednota, dokonca sa dá aj posedieť vedľa v bare, plus do centra mesta je to 10 minút cesty. 

V rámci dobrého štandardu klasických izieb, sú tam aj apartmány.

https://www.cestovnyinformator.sk/sk/1861/stredna-odborna-skola-drevarska.html 

 

Program sa začína príchodom a prezentáciou 27. augusta 2022 (sobota) od 10,00 hod. do 12,30 hod. - rozdelenie izieb.

Stretnutie všetkých účastníkov spoločenskej sále: informácie o programe, krátka prednáška k téme Národného zrazu MM a o Mladej Matici o 14,00 - 15,00 hod.

Odchod našim vlastným autobusom o 15,00 hod. do Ruskej Poruby, je to iba 35 km.

Začiatok programu v Ruskej Porube o 16,00 hod. na historickom mieste, kde pôsobil hrdina SNP Ľ. Kukorelli a dokonca sa aj oženil. 

Na podujatí bude divadelná dramatizácia venovaná osudom legendárneho Ľudovíta Kukorelliho, rekonštrukcia udalostí, zapálenie vatry, pochod večerným povstaleckým chodníkom, bude aj guláš, hudba a iné aktivity zabezpečené aj Obecným úradom v R. Porube.

Návrat matičným autobusom cca o 22:00 hod.

28. augusta 2022 (nedeľa)

Spoločenská sála o 10,30 hod. - stretnutie účastníkov OMM, predstavenie jednotlivých odborov MM.

Prehliadka mesta 11:30

Obed 12,30 hod.

Pristavenie autobusu do Benkoviec o 16:30 hod., je to 20 km. 

V Benkovciach bude celkový kultúrny program, divadelné vystúpenie, folklórne súbory, dychovka, vatra, guľáš atď.

Príchod na internát cca o 21:15 hod.

 

29. augusta 2022 (pondelok - štátny sviatok SNP)

odchod domov medzi 8,00 hod. - 11,00 hod.

V prípade záujmu prosím kontaktujte PhDr. Ingrid Krštieňovú Šulkovú 0911 864 053 alebo Mgr. Martina Hajníka, 0911 174 175 alebo hajnik.martin@gmail.com.

 

S pozdravom

predsedníctvo MM

narodny-zraz-mm_pozvanka.jpg