Choď na obsah Choď na menu
 


Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote bol zriadený 22. septembra 1996.


DMS zastrešuje:

 • miestne odbory MS: Bottovo, Čerenčany, Kráľ, Klenovec, Lukovištia, Rimavská Baňa, Rimavská Sobota, Rimavské Janovce, Tornaľa, Tisovec, Zacharovce
 • Okresná rada Gemera-Malohontu,
 • kolektívny člen: Detský folklórny súbor Lieskovček, FS Vepor, Klub záujmovej činnosti DÚHA, miešaný zbor Bona fide, folkl.skupina Lieščina
 • Športový klub


Predmetom činnosti DMS je:

 • zachovanie slovenských ľudových tradícií a zvyklostí z oblastí Gemera - Malohontu,
 • podpora slovenskej kultúry s osobitným zreteľom na remeselné umenie ako sú rezbárstvo, výšivkárstvo, čipkárstvo, výroba kraslíc a hrnčiarstvo - organizácia výstav,
 • vyzdvihnutie národného povedomia Slovákov a odkaz pre budúce generácie aj prostredníctvom projektu „Historické osobnosti Gemera - Malohontu“ - pamätné tabule, busty, sochy a súsošia slovenských dejateľov v meste a okrese Rimavská Sobota,
 • práca s deťmi a mládežou - organizácia literárnych súťaží, prednášok a besied pre základné a stredné školy,
 • spolupráca s obecnými úradmi, kultúrnymi organizáciami, predškolskými a školskými zariadeniami, záujmovými združeniami, Jednotou dôchodcov, cirkvami  v meste a okrese Rimavská Sobota,
 • starostlivosť o miestne odbory Matice slovenskej v pôsobnosti Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote.


Medzi najznámejšie pravidelné aktivity DMS patria:

 • podujatie pri príležitosti vzniku SR,
 • Matičný ples,
 • Fašiangové časy,
 • MDŽ,
 • Deň matiek,
 • Veľkonočné zvykoslovie,
 • Stavanie mája, 
 • výstavy v Dome MS s rôznou tematikou,
 • cyklus prednášok a besied o slovenských dejateľoch a slovenskom jazyku,
 • vlastivedno-turistické exkurzie pre deti a dospelých,
 • Dni slovenskej kuchyne, 
 • podujatie k oslavám sv. Cyrila a Metoda,
 • Dožinkové slávnosti,
 • besedy s osobnosťami verejného a kultúrneho života,
 • Projekt „Historické osobnosti Gemera-Malohontu“,
 • Vatra zvrchovanosti,
 • Vianočný kruh.

 

PhDr. Ingrid ŠULKOVÁ
riaditeľka DMS