Choď na obsah Choď na menu
 


Členstvo v MATICI SLOVENSKEJ

Ako sa stať členom Matice slovenskej

Základným pilierom MS sú jej členovia združení v miestnych (MO MS), vo vedeckých (VO) a záujmových (ZO), ako aj Odboroch Mladej Matice. Členom sa môže stať každý občan SR, ako aj občan iného štátu, ktorý sa hlási k poslaniu, úlohám a myšlienkam MS, zároveň sa stotožňuje so stanovami a programom MS.

 

Prihláška za individuálneho člena Matice slovenskej

Záujemcovia o členstvo v Matici slovenskej sa môžu stať členmi MS buď ako členovia miestneho odboru, alebo ako individuálni členovia.


Členstvo v miestnom odbore

Členom miestneho odboru MS sa stáva záujemca - fyzická osoba na základe prihlášky, ktorá je vyjadrením súhlasu žiadateľa so stanovami a programom Matice slovenskej. Ak v mieste bydliska žiadateľa o členstvo nie je miestny odbor, žiadateľ môže požiadať o členstvo v ktoromkoľvek miestnom odbore v blízkosti bydliska, alebo sa môže stať členom miestneho odboru v mieste pracoviska. Výška členského príspevku je stanovená valným zhromaždením miestneho odboru Matice slovenskej. Členovia MO MS sú evidovaní v Matričnej knihe.

Individuálne členstvo  

 

Individuálnym členom Matice slovenskej sa stáva fyzická osoba na základe prihlášky, ktorá je vyjadrením súhlasu žiadateľa so stanovami a s programom Matice slovenskej. Členom sa stáva na základe registrácie v Členskom ústredí Matice slovenskej v Martine.

viac na...