Choď na obsah Choď na menu
 


Historické osobnosti Gemera-Malohontu

Oblasť historického regiónu Gemera-Malohontu zohrala významnú úlohu v kultúrnych a literárnych dejinách Slovenska. Región ovplýva bohatým hmotným a kultúrnym dedičstvom. Gemer - Malohont predstavoval jednu z kľúčových oblastí historického a kultúrno-historického vývinu Slovenska. Napriek neveľkej rozlohe je rodiskom alebo bolo pôsobiskom významných osobností z oblasti literatúry.

Projektom Historické osobnosti Gemera-Malohontu, ktorého autorom je MUDr. Peter Dragijský,  chce Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote vytvoriť zo sôch, reliéfov a pamätníkov na Námestí Štefana Marka Daxnera a priľahlej pešej zóne pietne miesto. Chce oboznámiť verejnosť o historickom význame regiónu, pomôcť zachovať naše národné kultúrne dedičstvo, prispieť k zviditeľneniu mesta Rimavská Sobota a jeho okolia.

V rámci projektu boli v roku 2006 odhalené busty Michala Miloslava Bakulínyho a Jána Francisciho Rimavského na Námestí Š. M. Daxnera. O rok neskôr  boli  21. decembra 2007 slávnostne odhalené busty ďalších piatich národovcov Petra Kellnera Hostinského, Ľudovíta Kubániho, Jána Bottu, Terézie Vansovej a Ivana Kraska. V Aleji dejateľov pribudla socha Pavla Emanuela  Dobšinského,  ktorá bola slávnostne odhalená 21. októbra 2010. Autorkou diela je akademická sochárka Anna Kišáková, rodáčka z Vyšného Skálnika a Mgr.art. Andrej Margoč. Socha znázorňuje Pavla Dobšinského s otvorenou knihou, na stránkach ktorej sú motívy z rozprávok Zlatá Priadka, Čert slúži, O dvanástich mesiačikoch a Pamodaj šťastia, lavička.

Ďalším cieľom projektu Historické osobnosti Gemera-Malohontu je zhotovenie pamätníka Učenej spoločnosti Malohontskej, socha Mateja Hrebendu pred Knižnicou Mateja Hrebendu na Hlavnom námestí a busty dejateľov : polyhistorika Ladislava Bartolomeidesa,  Pavla Šramka, autora prvej česko-slovenskej gramatiky Juraja Palkoviča ako aj menej známe osobnosti slovenského národného života. Takým je Daniel Bachát, ktorý je považovaný za posledného štúrovca, Bohuslav Nosák-Nezabudov - rodák z Tisovca, prvý zástupca šéfredaktora SNN, Karol Salva - učiteľ a vydavateľ, Jozef Škultéty - doživotný správca Matice slovenskej, Jonatán Dobroslav Čipka - rozprávkar, August Horislav Škultéty - pôsobil na revúckom gymnáziu, Pavol Jozeffy - duchovný otec štúrovskej generácie.

Realizácia tejto ďalšej etapy záleží od výšky získanej dotácie a zbierky, nakoľko miestny odbor nemá vlastné zdroje, ale financie sa získavajú z projektov z Ministerstva kultúry SR, VÚC, Matice slovenskej, od organizácii, firiem, sponzorov, podnikateľov, jednotlivcov, študentov a  priaznivcov Matice slovenskej.

V rokoch 2007 až 2010 boli vyhlásené aj verejné zbierky, na ktoré prispeli väčšou sumou : BBSK, Ministerstvo kultúry SR, Nadácia Matice slovenskej, Základná škola P.Dobšinského Rimavská Sobota, Obchodná akadémia Rimavská Sobota, Úrad vlády SR, Generálny biskupský úrad, Transpetrol Bratislava, Rimavské  Zalužany ako aj sponzori a jednotlivci.

Veríme, že nájdeme finančnú podporu tohto  projektu a budeme úspešne pokračovať v realizácii a podarí sa nám zachovať národné kultúrne dedičstvo.

Slávme teda slávne slávu našich slávnych Slávov !