Choď na obsah Choď na menu
 


Deň ľudových tradícií v Tisovci

23. 4. 2017

                            Deň ľudových tradícií

Tisovec,  11. 4.  2017

Matica slovenská každý rok organizuje a podporuje projekty zamerané na upevňovanie kultúrneho povedomia mladej generácie. Sú to projekty nielen s celoslovenským, ale aj s regionálnym a miestnym významom. Projekt „Deň ľudových tradícií“, ktorý sa uskutočnil dňa 11. apríla 2017 v Strednej odbornej škole v Tisovci , mal snahu tento cieľ dosiahnuť. Práve v súčasnosti, keď má mladá generácia mnoho podnetov na vnímanie kultúr národov Európskej únie, je veľmi dôležité posiľňovať a upevňovať aj národnú hrdosť mladej generácie. Prispieť by k tomu mali nielen teoretické poznatky, ktoré žiaci získali v priebehu tohto podujatia , ale aj možnosť spoznať a prakticky si vyskúšať tradičné ľudové remeslá priamo od jednotlivých ľudových majstrov remeselníkov, všetko formou zážitkového učenia. Ľudoví umelci a remeselníci predstavili rôzne výrobky a ich samotnú výrobu v oblasti rezbárstva, košikárstva, brašnárstva, remenárstva, výroby bačovského riadu, ďalej výrobky zo šúpolia, výrobky z drôtu, výroby kraslíc, tradičné výšivky, hačkovanie, pletenie, paličkovú čipku, pletenie košíkov, výroby píšťaliek, píšťal a fujár, výroby praciek, bičov, nožov a pod. Žiaci bližšie spoznali na slovo vzatých ľudových majstrov, akými sú Milan Stieranka, Dušan Ceber, Eva Dolinajová, Ľubomír Majan, Sonia Hrončeková, Karolína Krišková, Jarmila Hoosová a Ľubica Pinerová.
Popri tom sa uskutočnili aj prednášky o histórii a významných osobnostiach regiónu. Lektormi v tejto oblasti boli doc. Július Lomenčík z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Martin Ceber z Rimavskej Soboty. Folkloristka pani Jaroslava Lajgútová pripravila výstavu ľudových krojov a textílií, pričom pútavo popisovala obyčajovú kultúru, tradičné zvykoslovie a odpovedala na zvedavé žiacke otázky. Žiaci a pedagógovia mali možnosť oceniť tanečné a hudobné vystúpenie detského folklórneho súboru Čižíček z Tisovca.
Organizátori chceli prostredníctvom tohto projektu motivovať žiakov k zvýšenému záujmu o svoju históriu, tradície, kultúrne dedičstvo, ako aj upevňovanie národnej spolupatričnosti. Sme veľmi radi, že pozvanie na toto podujatie prijali a využili aj pedagógovia a žiaci zo Základnej školy J.Francisci-Rimavského z Hnúšte.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o úspešnú realizáciu tohto podujatia, ďalej Banskobystrickému samosprávnemu kraju, pánovi Jozefovi Tokárovi za technické zabezpečenie podujatia a osobitne pani učiteľke Monike Koncošovej, bez ktorej by toto podujatie nemalo taký úspech a odozvu medzi samotnými žiakmi.

Ingrid Šulková,
DMS Rimavská Sobota

 

Náhľad fotografií zo zložky Deň ľudových tradícií v Tisovci 2017