Choď na obsah Choď na menu
 


Vatra Zvrchovanosti a 30.výročie oživotvorenia MO MS

3. 8. 2020

Slávnosť pri vatre Zvrchovanosti a spomienka na 30. výročie oživotvorenia MO MS Rimavská Sobota

 

Rimavská Sobota, 16. júla 2020

 

Vo štvrtok 16. júla 2020 sa zišli členovia Miestneho odboru MS v Rimavskej Sobote pri príležitosti prijatia Deklarácie o zvrchovanosti z roku 1992 a zapálení vatry. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote. Predsedníčka MO MS Elena Nebusová privítala milých a vzácnych hostí prof. Leona Sokolovského a tajomníka Matice slovenskej Viliama Komoru. Prof. PhDr. Leon Sokolovský - univerzitný profesor histórie, doktor filozofie, heraldik a vedúci katedry archívnictva pri Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Napísal knihu o dejinách malohontského seniorátu. Prispieval do časopisov Obzor Gemera, Historická revue, Verejná správa aj do ďalších novín. Prítomných matičiarov na stretnutí pri vatre oboznámil so svojou prácou - monografiou Stručné dejiny Malohontu do roku 1803, teda o krajine na rozvodí Dunaja a Tisy. Zaujímavé rozprávanie doložil mapkou, ako je Malohont včlenený do dvoch dolín Rimavskej a Ipeľskej.  Ako ďalší sa prihovoril tajomník Matice slovenskej ThLic., Mgr. Viliam Komora, PhD. , ktorý oboznámil prítomných so súčasnou situáciou v Matici slovenskej a o zámere ministerky kultúry SR znížiť jej dotáciu zo štátneho rozpočtu približne o dve tretiny.

Ďalším bodom programu bola informácia členky výboru MO MS v Rimavskej Sobote Eleny Rajzingerovej k 30. výročiu založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote. 22. marca 1990 sa konalo ustanovujúce zhromaždenie a predsedom sa stal JUDr. Milan Štúrik. S 12-členným výborom pripravili mnoho podujatí, výletov, exkurzie do Rumunska, zúčastnili sa Národných slávností na Bradle, na celonárodnom zhromaždení v Šuranoch pod názvom „Za tú našu slovenčinu „ a ďalších. Pokračujúcim predsedom bol Ing. Dušan Antalík, ktorý viedol členov miestneho odboru k uvedomelému vnímaniu povedomia Slovákov a konali sa akcie pri dvojkríži na Vyšnej Pokoradzi.  Každoročne sa organizovali matičné plesy, prednášky a besedy so študentami, významné jubilejné roky osobností Gemera-Malohontu.

Celé podujatie vyvrcholilo slávnostným zapálením vatry, vystúpením folklórnej skupiny Lieščina a spevom matičnej hymny Kto za pravdu horí.

Mgr. Elena Nebusová, predsedníčka MO MS v Rimavskej Sobote

 

Náhľad fotografií zo zložky Vatra Zvrchovanosti 2020