Choď na obsah Choď na menu
 


NOC LITERATÚRY 2020 - Tisovec

3. 8. 2020

                             NOC LITERATÚRY 2020

 

         Deň sa v Tisovci pomaly chýlil ku koncu. Slnko, ktoré celý deň žiarilo nad mestom, už našlo úkryt kdesi za Hradovou. Pre partiu nadšencov literatúry a regionálnej histórie, ktorí sa rozhodli prežiť prvú „Noc literatúry“ v Tisovci, mal však deň ešte vzácne pokračovanie. V tichu večera a sprevádzaní vôňou leta sme spoločne zažili netradičné spoznávanie významných osobností mesta Tisovec a ich literárnych diel. Literatúra je vzácny fenomén – je to svet hodnôt, nekonečný priestor nápadov, svet vzácnych pohladení duše, svet, ktorý dáva duši voľnosť. A práve literatúre sme sa v Tisovci rozhodli vzdať 23. júla 2020 úctu. MO MS v Tisovci v spolupráci s Mestskou knižnicou A. H. Škultétyho v Tisovci zorganizovali „Noc literatúry“, ktorá mala priblížiť verejnosti netradičným spôsobom regionálnu literatúru. Na piatich netradičných miestach sme pripravili sériu verejných čítaní z tvorby tisovských autorov.

     Prvé zastavenie sa uskutočnilo v dome, v ktorom sa narodil Dr. Vladimír Clementis. V autentických priestoroch, kde prežil detstvo neskorší minister zahraničných vecí, sme sa započúvali do príhod malého Vladka, ktoré neskôr zachytil v listoch z väzenia. Písal ich svojej žene Líde Clementisovej. Spomínal na mamu, otca, rodinu, súrodencov, priateľov. Knižne vyšli pod názvom Nedokončená kronika mnoho rokov po jeho smrti. Literárnym dielom i životnými osudmi Dr. Vladimíra Clementisa sprevádzala predsedníčka MO Matice slovenskej v Tisovci, PaedDr. Monika Koncošová.

Druhé zastavenie sa uskutočnilo v priestoroch Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron. Práve z okien budovy, v ktorej Partnerstvo sídli, sa naskytne krásny výhľad na tisovské námestie. Dnes je zrekonštruované, ale v roku 1960 sa stalo kulisou filmu Jerguš Lapin. Práve preto sme do „Noci literatúry“ zaradili aj dielo Ľuda Ondrejova – Zbojnícka mladosť, z ktorého čítala mladá čitateľka Romana Rončáková. Účastníci podujatia si mohli pozrieť aj ukážky z filmu Jerguš Lapin a výstavu fotografií starej vysokej pece, v priestoroch ktorej sa film natáčal.

Dom Dr. Š. M. Daxnera, právnika, politika, ekonóma, publicistu, predstaviteľa slovenského národa a politiky v 19. storočí, spolutvorcu Žiadostí slovenského národa a Memoranda národa slovenského, spoluorganizátora celonárodného zhromaždenia v Liptovskom Mikuláši v roku 1848, iniciátora Slovenského národného zhromaždenia v Martine v roku 1861, člena spolku Tatrín, redaktora Pešťbudínskych vedomostí, iniciátora založenia Prvého slovenského gymnázia v Revúcej i Matice slovenskej sa stal miestom tretieho zastavenia. Z bohatej publikačnej tvorby Dr. Š. M. Daxnera sme vybrali list, ktorý napísal vo väzení v Plešivci. Bol adresovaný slovenským učiteľom. List prečítal viceprimátor mesta Tisovec, Dušan Kojnok.

     Ďalšie vzácne okamihy sme prežili v budove Evanjelického gymnázia Tisovec, ktoré vzniklo po roku 1989, ale nadviazalo na odkaz gymnázia, ktoré pôsobilo v Tisovci v rokoch 1938 – 1953. Pôvodné gymnázium vychovalo mnoho významných osobností slovenskej literatúry. A my sme tentokrát spomínali na tvorbu Ctibora Štítnického, Jána Brocku, Milana Krausa a Františka Bábelu. Čítal Karol Hruška, člen DS Daxner.

     Putovanie sme ukončili v Mestskej knižnici A. H. Škultétyho. A. H. Škultéty patril medzi významných štúrovcov, pôsobil ako evanjelický farár, spisovateľ, etnograf, podnecovateľ slovenskej literatúry a vzdelanosti vo svojej dobe. Bol prvým knihovníkom tisovskej knižnice, pôsobil ako riaditeľ revúckeho gymnázia. Mravoučnou poviedkou z knihy Rozprávky a rečňovanky sme ukončili malé literárne putovanie po meste Tisovec. Poviedku čítala Mirka Kojnoková, vedúca MsK A. H. Škultétyho v Tisovci.

         Naša „Noc literatúry 2020“ v Tisovci mala vzácnu moc. Spoznali sme miesta, ktoré sú úzko späté s nejakým literárnym počinom. Spoznali sme priestory, z ktorých niektoré nie sú bežne dostupné verejnosti. Ale najmä sme spoznali vzácnych ľudí a ich tvorbu. Veríme, že pri podobnom podujatí sa stretneme aj v ďalších rokoch.

 

                                                                                                                                                                            PaedDr. Monika Koncošová

                                                                                                                                                                             predsedníčka MO MS v Tisovci

 

Náhľad fotografií zo zložky NOC LITERATÚRY 2020 Tisovec