Choď na obsah Choď na menu
 


Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

30. 10. 2019

„Kde bolo, tam bolo...“

Drienčany, 23. – 24. októbra 2019

Medzi hlavných organizátorov regionálneho a celoslovenského kola literárnej súťaže v prednese slovenskej rozprávky „Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas“ patrí už niekoľko rokov aj Matica slovenská. Súťaž sa každoročne koná v obci Drienčany, v pôsobisku Pavla Emanuela Dobšinského. Gemersko – malohontské osvetové stredisko, Obec Drienčany, ECAV Drienčany, o.z. Valgata a už spomínaná Matica slovenská   organizovali XVI. ročník regionálneho kola a XIV. ročník celoslovenského kola súťaže v prednese slovenskej rozprávky v dňoch 23. a 24. októbra 2019.  V tomto roku sa stretlo v regionálnom a celoslovenskom kole vyše 100 účastníkov, vrátane pedagógov, rodičov a metodikov z regionálnych osvetových stredísk. Súťaž sa realizovala v troch kategóriách pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. V každej kategórii sa predstavilo počas obidvoch dní v priemere 12 súťažiacich. Detských recitátorov hodnotila odborná porota z rôznych kútov Slovenska. Počas obidvoch dní účastníci súťaže mohli navštíviť Pamätnú faru P. E. Dobšinského – Múzeum slovenskej rozprávky, rozprávkovú pohodu dotvárali aj deti v dobových kostýmoch a ľudových krojoch. Pre účastníkov podujatia bola v kultúrnom dome inštalovaná výstava ilustrátora Miroslava Regitku, ďalej literárno-hudobné pásmo venované spomienke na Jonatána Dobroslava Čipku pri príležitosti 200-tého výročia jeho narodenia a určite ich potešila aj beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou.
 

V regionálnom kole súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas získali ocenenia:
I. kategória

1.miesto:         Natália ĽUPTÁKOVÁ  

2.miesto:         Gréta KROKAVCOVÁ

3.miesto:         Matej LAŠŠÁK

II. kategória

1.miesto:          Filip KÁNTOR          

2.miesto:          Miroslav ZÁVACKÝ

3.miesto:          Sara ŽABKOVÁ

                        Matej PSOTKA

III. kategória

1.miesto:          Vratko MANČUŠKA

2.miesto:          Adam GOMBALA

3.miesto:          Andrej FODOR

            Miriam LÁSKOVÁ

V celoslovenskom kole na záver podujatia bolo vyhodnotenie súťažiacich a odovzdanie cien:

I. kategória

1.miesto:          Emma KASÁŠOVÁ

2.miesto:          Veronika GBÚRIKOVÁ

3.miesto:          Natália ĽUPTÁKOVÁ

II.kategória

1.miesto:          Filip KÁNTOR

2.miesto:          Klára JURÁŠOVÁ

3.miesto:          Tomáš FEHÉRPATAKY

III. kategória

1.miesto:          Dávid POLAN

2.miesto:          Pavlína PRASKAČOVÁ

3.miesto:          Vratko MANČUŠKA

Za organizátorov tejto jedinečnej literárnej súťaže chceme poďakovať všetkým obyvateľom obce Drienčany za úžasnú starostlivosť a príjemnú pohodu, ktorú vedia vytvoriť.  Poďakovanie patrí aj všetkým spoluorganizátorom ako aj pedagógom a rodičom za prípravu a vedenie detí k objavovaniu krásy slovenskej rozprávky. 

PhDr. Ingrid Šulková
riaditeľka Domu Matice slovenskej
v Rimavskej Sobote