Choď na obsah Choď na menu
 


Stavanie mája

6. 5. 2019

Stavanie mája v Rimavskej Sobote

Rimavská Sobota, 30. apríla 2019

Ľudové tradície a zvyky na Slovensku boli veľmi rozmanité. Mesiac máj sa už od nepamäti považuje za mesiac lásky ako aj zrodu nového života.  S týmto mesiacom úzko súvisí krásna ľudová tradícia - stavanie májov. Patrí medzi najtypickejšie slovenské tradície. Aj keď stavanie májov  bolo známe už v období  staroveku, kedy ich ľudia dávali pred svoje obydlia  ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala tiež želanie poľnohospodárov, aby ich úroda bola bohatá.  Stavanie májov bolo sprevádzané muzikou, tancom a spevom.  Zvyčajne v predvečer prvého mája stavali slobodní mládenci svojim vyvoleným slobodným dievčatám pod obloky máje - stromčeky, stromy ovenčené pestrými  stužkami,  šatkami a farebnými papiermi.  V našich podmienkach to boli najčastejšie jedle, smreky alebo brezy, ktoré zbavili kôry a kmeň očistili od konárov. Strom musel aj dobre vyzerať, krivý alebo veľmi košatý bol znakom hanby nielen pre dievča, ale aj pre mládenca. V Dome Matice slovenskej má stavanie mája už dlhoročnú tradíciu. Aj tento rok 30. apríla bol matičiarmi Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote v záhrade Domu Matice slovenskej postavený máj, ako vyjadrenie radosti, lásky  a úcty k našim ľudovým tradíciám. V spolupráci s Detským folklórnym súborom Lieskovček pod vedením pani Jarky Lajgútovej sa rimavskosobotskí matičiari rozhodli toto predmájové popoludnie osláviť  tak ako naši predkovia muzikou, spevom, tancom a dobrým jedlom. Ostáva len dúfať, že túto tradíciu bude mať v budúcnosti kto zachovávať aj pre ďalšie generácie.

PhDr. Ingrid Šulková

 

Náhľad fotografií zo zložky Stavanie mája - 2019