Choď na obsah Choď na menu
 


Spomienka na M.R.Štefánika v Králi

27. 5. 2019

                                  „Fenomén Štefánik“

 

 Kráľ, 5. 5. 2019

            Položením venca k pamätníku v areáli evanjelického kostola v Králi si miestni matičiari v nedeľu 5. mája 2019 pripomenuli  100. výročie smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Podujatie bolo o to slávnostnejšie, že mu predchádzali služby Božie, ktoré slúžil domáci brat farár Mgr. Marcel Ištván. V kázni slova Božieho o.i. priblížil aj životnú púť tejto veľkej osobnosti novodobých slovenských dejín i fakt, že bol synom evanjelického farára, preto bol  a zostáva pre nás evanjelikov veľkým synom evanjelickej a.v. cirkvi.  Po skončení bohoslužieb členovia Miestneho odboru Matice slovenskej pripravili akadémiu venovanú tomuto smutnému výročiu. Úvodným slovom sa prihovoril Michal Hruška, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi. Pripomenul aj ďalšiu, pre Novoklenovčanov a ich potomkov významnú udalosť – 72. výročie návratu ich predkov z Podkarpatskej Rusi do vlasti otcov na Slovensko. Túto udalosť si v Králi pripomíname každoročne začiatkom mája. Ženský spevokol dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce obohatil akadémiu piesňou Štefana Krčméryho „Mali sme my vtáka, šírym nebom lietal...“ Študentka Vladimíra Turisová priblížila fakty o Štefánikových zásluhách pri formovaní československých légií, pri vzniku Československej republiky a predniesla báseň barda slovenskej poézie Jána Smreka venovanú M. R. Štefánikovi. Spoločný spev piesne „Kto za pravdu horí“ akadémiu zakončil.

     Na pozvanie generálneho duchovného Ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky (ďalej len „EPS OS a OZ SR“) sa štyria členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi v polovici mája 2019 zúčastnili medzinárodnej konferencie „Fenomén Štefánik“. V pondelok 13.5.2019 Michal a Zuzana Hruškovci, Michal a Martin Chalásovci spolu s ďalšími účastníkmi konferencie navštívili  Múzeum Milana Rastislava Štefánika a evanjelický kostol v jeho rodnej obci Košariská. Následne po pešom výstupe na Mohylu na Bradle si pietnou spomienkou uctili pamiatku a dielo M. R. Štefánika. Na Bradle sa prítomným prihovoril plk. ThDr. Marián Bodolló, generálny duchovný EPS OS a OZ SR, Mgr. Jaroslav Ciran, starosta mesta Brezová pod Bradlom a krátkou modlitbou poslúžil plk. David L. Carr z Európskeho veliteľstva USA.

Utorok 14.5.2019 v hoteli „Štefánik“ v Myjave zaplnili prednášky vzácnych hostí: Dr. Michala Kšiňana o osobe generála Milana Rastislava Štefánika a jeho úlohe pri formovaní československých légií; Dr. Pavla Kanisa, ktorý svoje rozsiahle bádanie zhrnul do filmového diela „Štefánik. Príbeh hrdinu. Poroba“ a ktorého časť si účastníci konferencie mali možnosť pozrieť spolu s rozborom tragickej Štefánikovej smrti; Dr. Ferdinanda Vrábela o ikonografii pamätníka M.R.Štefánika v Bratislave. Konferencia sa ukončila ekumenickou bohoslužbou v evanjelickom kostole v Myjave.

Michal Hruška, predseda MO MS v Králi

 

Náhľad fotografií zo zložky Spomienka na M.R.Štefánika v Králi