Choď na obsah Choď na menu
 


Spomienka na Ľudovíta Vansu

18. 6. 2019

                     Spomienka na Ľudovíta Vansu

 

Tisovec, 3. 6. 2019

V pondelok 3. júna 2019 MO MS v Tisovci v spolupráci so ZUŠ v Tisovci a DFS Čížiček z Tisovca organizovali koncert v rámci pripomienky života a tvorby Ľudovíta Vansu, rodáka z Rimavskej Píly, hudobného skladateľa, a pedagóga, zberateľa ľudových piesní. Vyštudoval hru na klavír v Hudobnovzdelávacom ústave J. Prokscha v Prahe, kde neskôr pôsobil aj ako pedagóg. Po ochorení od roku 1869 žil v Rimavskej Píle, kde sa venoval zbieraniu hudobného folklóru. Bol autorom prvých slovenských skladieb na texty slovenských básnikov. Autor piesne „Kolo Tatier čierňava“ na text Sama Tomášika, „Preletel sokolík“ na text Janka Matúšku, „Hoj, traja sokoli“ na text Janka Francisciho - Rimavského, „Hoj, bystrý a smelý“ na text A. H. Škultétyho a iné. Vydal „Piesne sokolov tatranských“, ktoré sú venované Daxnerovi, Bakulínimu, Franciscimu. Okrem pôvodnej tvorby zozbieral a zapísal nápevy vyše 250 ľudových piesní. Venoval sa aj hudobnej teórii, najmä národnému štýlu v hudbe.

 

Koncert venovaný Ľ. Vansovi sa konal  v Obradnej sieni Mestského úradu v Tisovci. Mgr. Monika Koncošová, predsedníčka MO MS v Tisovci,  oboznámila prítomných so životom a dielom Ľudovíta Vansu, piľanského zberateľa ľudových piesní, ktoré sprítomnili svojím spevom členovia Detského folklórneho súboru Čížiček z Tisovca.

Koncert venovaný Ľ. Vansovi za prítomnosti Mgr. Ireny Milecovej, primátorky Mesta Tisovec a p. Oľgy Valentíkovej pokračoval krstom CD nosiča s tisovskými rozprávkami, na vydaní ktorého sa MO MS v Tisovci podieľal ešte v minulom roku. Krst CD nosiča sme venovali pamiatke Jána Valentíka, ktorý rozprávky nahovoril, ale pred niekoľkými dňami nás opustil. Skvelý a nezabudnuteľný hlas Janka Valentíka nás sprevádza už vďaka dvom CD nosičom s tisovskými rozprávkami. Jeho posledné umelecké dielo hladká našu dušu ľúbivou tisovčinou v piatich rozprávkach Štefana Marka Daxnera.

Vodou a tisovou vetvičkou uviedol do života nový nosič Mgr. Milan Matucha, riaditeľ ZUŠ Tisovec.

 

                                                                   Mgr. Monika Koncošová

 

Náhľad fotografií zo zložky Spomienka na Ľ. Vansu