Choď na obsah Choď na menu
 


Členská schôdza

19. 3. 2019

    Záujem matičiarov o prácu v miestnom odbore aj v roku 2019

 

Rimavská Sobota, 12. 3. 2019

 

12. marca 2019 sa v zasadačke Domu MS zišiel veľký počet členov  Matice slovenskej na členskej schôdzi , ktorú výbor zvoláva každý rok. Predkladá plán práce, aktivít, plánované finančné krytie, oboznamuje o stave členskej základne a o spoločensko-kultúrnych podujatiach.

Na úvod nás prišli pozdraviť speváčky z Klubu seniorov Dúha z Rimavskej Soboty. Správu o činnosti za rok 2018 prečítala predsedníčka MO MS a oboznámila s akciami, ktoré plánujeme uskutočniť v r. 2019 a na akých sa chceme zúčastniť. Na stretnutí žiakov v Aleji dejateľov si chceme pripomenúť 100 rokov od úmrtia M. R. Štefánika. Plánujeme exkurziu na Národný cintorín v Martine s členmi Klubu seniorov, stavanie mája, vatru zvrchovanosti s prednáškou, odhaľovanie pamätnej tabule na budove Čierneho orla, vianočné posedenie a iné akcie.

Diskusia bola zameraná na témy, ktoré nás ako občanov Rimavskej Soboty trápia, napríklad pomenovanie nového námestia, pomníky na Námestí M. Tompu, o znižujúcich počtoch málotriednych škôl na juhu okresu pre našich žiakov, o liste Vláde SR, ministerstvám a o spolupráci MS.

Po prijatí uznesenia sme si zaspievali hymnu MS „Kto za pravdu horí“ a podané bolo občerstvenie.

                       

                                                                   Mgr. Elena Nebusová

                                                     predsedníčka MO MS Rimavská Sobota

 

Náhľad fotografií zo zložky Členská schôdza 2019