Choď na obsah Choď na menu
 


Beseda v Dome MS - medzigeneračné stretnutie

20. 5. 2019

Medzigeneračné stretnutie v Dome Matice slovenskej v Rimavskej Sobote

 

Rimavská Sobota, 16.5.2019

 

Žiaci dvoch rimavskosobotských škôl zavítali do domu Matice slovenskej na besedu 16. mája 2019 k významným výročiam našich národných dejín.  Prítomných žiakov a pedagógov z Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej a Základnej školy P.K. Hostinského v Rimavskej Sobote privítala PhDr. Ingrid Šulková, oboznámila ich s priestormi domu a programom. Beseda sa niesla v duchu kvízových otázok o osobnostiach slovenského národa pri nasledovných výročiach - 100 rokov oživotvorenia Matice slovenskej, 100 rokov od úmrtia generála M.R.Štefánika a 200 rokov od narodenia Augusta Horislava Škultétyho. O založení a význame Matice slovenskej hovorila lektorka Mgr. Elena Rajzingerová, vyzdvihla prácu, činnosť spolkov a podstatu vzniku Matice slovenskej. Ďalej uviedla dôležitý dátum po ukončení prvej svetovej vojny 1.1. 1919, ktorý je symbolom znovuoživotvorenej práce Matice slovenskej. Na jej čele boli štyria predsedovia - Matúš Dula, P. O. Hviezdoslav, František R. Osvald a Vavro Šrobár - predstavitelia politického, kultúrneho a náboženského života. Funkcia predsedov bola čestná. O rozvoj Matice slovenskej sa zaslúžili výkonní činitelia, a to dvaja správcovia - Jozef Škultéty a Jaroslav Vlček a tajomník Štefan Krčméry. Pani lektorka pripomenula  aj výročie Augusta Horislava Škultétyho, ktorého busta sa nachádza v Aleji dejateľov v Rimavskej Sobote. O jeho práci pre národ sa žiaci zaujímali s veľkou pozornosťou.

Otázky o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi kládla ďalšia lektorka  Mgr. Elena Nebusová a žiaci na ne odpovedali zo získaných informácií z médií a časopisov, ktoré podopĺňala o zaujímavé informácie z jeho detských rokov, o rodine, štúdiách a hlavne o práci astronóma. Aj mladá generácia by mala byť hrdá na človeka veľkého mena, zakladateľa československého štátu, vedca, politika, vojenského letca a generála francúzskej armády. Bol nositeľom najvyšších vyznamenaní mnohých štátov. Jeho podobizeň je na obrazoch, známkach, medailách, bankovkách a štátnych vyznamenaniach. Letisko v Bratislave nesie jeho meno. Sprievodným podujatím bola výstava venovaná M.R.Štefánikovi.

Sme radi, že nové informácie prijali žiaci s nadšením a pozornosťou. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu zo základnými školami, ktorá bližšie priblíži matičnú prácu a jej význam pre všetky generácie slovenského národa.

Mgr. Elena Nebusová/predsedníčka MO MS Rimavská Sobota

 

Náhľad fotografií zo zložky Beseda v Dome MS