Choď na obsah Choď na menu
 


Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

29. 10. 2018

                              Súťaž recitátorov rozprávok v Drienčanoch

 

Drienčany, 19.10.2018

Koniec októbra patrí v obci Drienčany - pôsobisku Pavla Emanuela Dobšinského, významného slovenského rozprávkara - regionálnej a celoslovenskej súťaži v prednese slovenskej rozprávky pod názvom Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Deti majú možnosť zažiť rozprávkovú atmosféru v Drienčanoch nielen tým, že sami rozprávky recitujú, ale aj možnosť zúčastniť sa sprievodných zaujímavých aktivít, ktoré pre ne pripravili obyvatelia obce Drienčan,  rozprávkové predstavenie žiakov Základnej umeleckej z Rimavskej Soboty, rozprávkové postavičky Maťko a Kubko, ako aj výstavu s tematikou rozprávky a prezentáciu Pamätnej fary P. E. Dobšinského, na ktorej účastníkov sprevádzal známy spisovateľ Peter Glocko. Súťaž otvoril starosta obce Drienčany Peter Švoňava a riaditeľka Gemersko-malohontského osvetového strediska Mgr. Darina Kišáková. Regionálnej súťaže sa zúčastnilo vyše 30 recitátorov z okresov Rimavská Sobota a Revúca. Súčasťou súťaže bola aj tvorivá recitačná dielňa s milovníčkou rozprávok Milankou Jutkovou a večerné divadelné divadelné predstavenie Divadla Havran pod názvom Žobráci.                       

Výsledky regionálneho kola v troch kategóriách - 17. októbra 2018
I. kategória
:
1. miesto: Žofia Rafaela Deák
2. miesto: Laura Švantnerová
3. miesto: Sára Žabková
II. kategória:
1. miesto: Lukáš Pavlík
2. miesto: Miriam Lásková
3. miesto: Zoja Šaminová
III. kategória:
1. miesto: Vratko Mančuška
2. miesto: Daniela Šinková
3. miesto: Kristián Humen
4. miesto: Sarah Sarvašová

Všetci výhercovia automaticky postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa konalo nasledujúci deň 18. októbra 2018 a zúčastnilo sa ho 43 súťažiacich z celého Slovenska. Začiatok súťaže patril vystúpeniu detí v programe ľudovej hudby Detského folklórneho súboru Hájik a jeho sólistky Barborky Ľuptákovej. Po súťaži nasledovala okrem prezentácie fary P. E. Dobšinského aj beseda so známou spisovateľkou Gabrielou Futovou, ktorá ochotne odpovedala na všetky všetečné otázky. Najväčším prekvapením pre všetkých bola návšteva spisovateľa Daniela Heviera, ktorý víťazom aj osobne zablahoželal. Súťažiacich v troch kategóriách hodnotila odborná porota v zložení: v I. kategórii Marta Hlušíková ako predsedkyňa a členmi boli Drahomíra Plichtová a Štefan Gabčan, v II. kategórii bol predsedom poroty Juraj Genčanský a členmi Tatiana Kršková a Ingrid Šulková a III. kategóriu hodnotili predseda Ľubomír Šárik a Nadežda Garayová a Blažena Hrušková ako členky.

Výsledky celoslovenského kola v troch kategóriách - 18. októbra 2018

I.kategória:
1.miesto:      Tamara Hudáková
2.miesto:      Klára Jurášová
3.miesto:      Alexandra Polanová
3. miesto:     Emma Kasášová
II. kategória:
1.miesto:      Dávid Polan
2.miesto:      Sára Štofanová
3.miesto:      Kristína Sakmárová
III. kategória:
1.miesto:      Petra Psotová
2.miesto:      Annamária Csóková
2.miesto:      Terézia Dibdiaková
3.miesto:      Vratko Mančuška

Všetkým výhercom organizátori súťaží - Gemersko-malohontské osvetové stredisko z Rimavskej Soboty, obec Drienčany, ECAV Drienčany a Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote - blahoželajú a srdečne ďakujú všetkým účastníkom súťaže a spoluorganizátorom, ktorí dopomohli k úžasnej atmosfére, ktorá bola všadeprítomná počas obidvoch dní v rozprávkových Drienčanoch.

 

PhDr. Ingrid Šulková