Choď na obsah Choď na menu
 


Timravina studnička

29. 10. 2018

 „Timravina studnička" okresné kolo v Rimavskej Sobote

 

Rimavská Sobota, 24.10.2018 

           Okresné kolo XXII. ročníka literárnej súťaže  v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy   pod názvom „Timravina studnička“ sa uskutočnilo 24.10.2018 v Centre voľného času v Rimavskej Sobote. Cieľom a poslaním tejto súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry a podnecovať ich k objavom krásy umeleckého slova. Toto podujatie je každoročne venované slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej - Timrave, ktorej život a dielo sú späté s regiónom Novohrad. Do tohtoročného kola sa zapojilo len 18 súťažiacich tak, ako minulý rok, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi veľký pokles zapojenosti škôl okresu ako aj zastúpenie žiakov do jednotlivých kategórií.
            Predsedníčkou odbornej poroty bola Mgr. Vlasta Tkáčová, členkami Mgr. Elena Nebusová a PhDr. Ingrid Šulková. Vecné ceny pre víťazov v jednotlivých kategóriách venovalo Centrum voľného času.

Vyhodnotenie okresného kola súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy „Timravina studnička ":

 

I. veková kategória / 6 súťažiacich /    

1. miesto:  Gréta Krokavcová  - ZŠ  P.K.Hostinského Rimavská Sobota

2. miesto:  Michaela Kopecová - ZŠ Pavla Dobšinského Rimavská Sobota                  

3. miesto: Ema Fodorová  - Súkromná základná škola CREATIVE Rimavská Sobota     

                                

II.veková kategória / 6 súťažiacich / 

1. miesto:  Samuel Kurák  - ZŠ P.K.Hostinského Rimavská Sobota

2. miesto:  Štefánia Kožiaková - ZŠ  Dr. Vl. Clementisa Tisovec                                             

3. miesto:  Magdaléna Dobrocká - Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota     

 

III.veková kategória  / 6 súťažiacich / 

1. miesto:  Ema Kovalančíková - Gymnázium Mateja Hrebendu Hnúšťa

2. miesto:  Janka Auxtová - Základná škola ul. Mieru Jesenskké                         

3. miesto:  Oliver Pivnik - ZŠ Š.M.Daxnera Rimavská Sobota

Cenu poroty získala: Lea Javorová ZŠ J.Francisciho Hnúšťa 

Prví traja z každej kategórie postupujú do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa uskutoční  v novembri 2018 v Lučenci.

 

PhDr. Ingrid Šulková

riaditeľka DMS Rimavská Sobota

 

Náhľad fotografií zo zložky Timravina studnička - 2018