Choď na obsah Choď na menu
 


Prednáška v Rimavskej Sobote - Mgr. Roman Michelko

29. 10. 2018

Slovenská štátnosť v prednáškach politológa Romana Michelku

 

Matica slovenská v Rimavskej Sobote zorganizovala dňa 26.októbra 2018 dve prednášky venované slovenskej štátnosti. Prednášajúcim bol spisovateľ, publicista a politológ Mgr. Roman Michelko, ktorý je zároveň členom Spolku slovenských spisovateľov ako aj členom Výboru Matice slovenskej. Pôsobí v Bratislave, píše eseje a reflexie, publikoval viac ako 400 článkov, štúdií, esejí z oblasti politológie, sociológie, filozofie, histórie a iných spoločenských vied. Debutoval zbierkou filozoficko-politologických esejí Revoltujúci Sizyfos v roku 2006, ocenenou prémiou Ceny Ivana Kraska za najlepší debut roka. Prvá prednáška spojená s besedou pod názvom „Martinská deklarácia a boj o autonómiu“ bola venovaná študentom vyšších ročníkov Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote. Študentov zaujal, hlavne maturantov, ktorí v tomto školskom roku maturujú z predmetu dejepis. Druhá prednáška, taktiež spojená s besedou,  sa konala o niečo neskôr v Dome Matice slovenskej pre širokú verejnosť pod názvom „Rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie a jeho dôsledok na dnešné dni“. Úspech prednášky Romana Michelku bol naozaj veľký, bol veľmi pozitívne prijatý poslucháčmi a to aj z dôvodu, že prednášajúci Roman Michelko kriticky reflektuje na najzásadnejšie problémy dneška, akými sú hodnotová entropia, problém odcudzenia, problém moci a ovládania a pod. a do súčasného spoločenského diskurzu zavádza témy, ktorých reflexia v našej spoločnosti zatiaľ absentuje. Roman Michelko prijal pozvanie aj na budúce,  pri ďalšej zaujímavej a spoločensky pálčivej téme.

PhDr. Ingrid Šulková

riaditeľka DMS Rimavská Sobota