Choď na obsah Choď na menu
 


Matičiari na exkurzii

5. 6. 2018

  Exkurzia do Tisovca, Hornej Lehoty a Brezna

Rimavská Sobota, 25. 5. 2018

 

            Koncom mája zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavskej Sobote exkurziu po miestach našich významných dejateľov. Autobus plný matičiarov a žiakov zo ZŠ Jesenské /odmena za účasť na reprezentácii školy/ zastavil v Tisovci pri pamätníku rodáka, politika a diplomata Dr. Vladimíra Clementisa, po ktorom je pomenovaná aj  ZŠ. Prezreli sme si aj jeho rodný dom, v ktorom  pripravil Drahoslav Machala novú expozíciu. Prezreli sme si aj busty Š. M. Daxnera a jeho synovca Samuela Daxnera, ktorí sú zakladateľmi speváckeho zboru v r. 1877, ktorý pracuje do dnešných dní – 141 rokov.

Cesta pokračovala do obce Horná Lehota, kde žila rodina Chalupkovcov a kde sa nachádza pamätník Sama Chalúpku. Najstarší syn Samo bol slovenský romantický básnik a evanjelický kňaz. O ňom a jeho mladšom bratovi Jánovi nám veľmi pútavo a s hrdosťou porozprávala pracovníčka Obecného úradu. Samo sa angažoval v slovenskom národnom hnutí, bol spoluzakladateľ MS, písal vlastenecké a lyrické básne. Najznámejšia je báseň Mor ho !  o hrdinskom odpore Slovanov proti Rimanom. Ján študoval na Gymnáziu v Ožďanoch, Levoči, Brezne. Učil v Kežmarku, bol členom deputácie národovcov na viedenský dvor. Vystupoval proti maďarskému šovinizmu a v divadelných hrách ho zosmiešňoval. Slovenskú spoločnosť vykresľoval satirickým pohľadom, čo dokazuje jeho dielo Kocúrkovo. V Brezne na počesť Jána Chalúpku v r. 1923 založili  najstarší amatérsky divadelný súbor Jána Chalúpku, ktorý hrá už 95 rokov.

            Zastavili sme sa v Brezne pri soche Karola Kuzmányho, prvého podpredsedu Matice slovenskej a pri soche Milana Rastislava Štefánika, ktorá stojí pred Radnicou.

            Exkurzia sa matičiarom páčila, všetci boli spokojní že sa oboznámili s významnými slovenskými dejateľmi a tešia sa na ďalšie poznávanie našich slovenských dejín.

 

                                                                Mgr. Elena Nebusová

                                                 predsedníčka MO MS Rimavská Sobota

 

Náhľad fotografií zo zložky Matičiari na exkurzii