Choď na obsah Choď na menu
 


Deň ľudových tradícií

9. 4. 2018

„Deň slovenských ľudových tradícií“

zážitkové učenie venované študentom EGT

 

Tisovec, 27. marca 2018

 

Študenti a učitelia Evanjelického gymnázia v Tisovci privítali dňa  27. marca 2018 vo svojich priestoroch  lektorov ľudovej slovesnosti a zručných majstrov gemerských remesiel. Podujatie zorganizovala Matica slovenská pod názvom „Deň slovenských ľudových tradícií“. Je to zážitkové učenie, ktorého cieľom je bližšie objasnenie pojmu „folklór“. Folklór je súčasťou identity národa, ktorý má etnické znaky a v terajšej dobe sa považuje za hodnotnú časť nehmotného kultúrneho dedičstva. Práve v súčasnosti, keď má mladá generácia mnoho podnetov na vnímanie kultúr národov Európskej únie, je veľmi dôležité posiľňovať a upevňovať národnú hrdosť mladej generácie.

 

Z tohto dôvodu Matica slovenská predstavila študentom bilingválneho gymnázia v Tisovci   stopy ľudovej slovesnosti a tradícií v literatúre a výtvarnom umení. Cieľovou skupinou boli študenti vo veku od 15 do 19 rokov. Myslíme si, že práve v tomto veku je potrebné upevňovať v nich pocit národnej spolupatričnosti. Prispieť by k tomu mali nielen teoretické poznatky o slovenskom jazyku a nárečiach, o slovenskej literatúre, o ľudových tradíciách a obyčajoch, ale aj možnosť spoznať a prakticky si vyskúšať niektoré tradičné ľudové remeslá formou zážitkového učenia.

 

Hlavná časť podujatia bola venovaná ukážkam tradičných gemerských ľudových remesiel pod dohľadom ľudových majstrov. Študenti mohli získať cenné poznatky zo života našich predkov a to v oblasti výroby bačovského riadu, rezbárstva, výroby píšťaliek, gájd a fujár, ako aj výroby kožených bičov a košikárstva z rozprávania a názorných ukážok majstrov Milana Stieranku, Milana Katreniaka, Ľuba Majana a Jaroslava Zvaru. Ľudové majsterky Eva Dolinajová, Soňa Hrončeková, Karolína Krišková, Hanka Homoľová, Slávka Slivková a Ľubica Pinerová priblížili študentom v tvorivých dielňach prekrásny svet ľudových výšiviek, paličkovanej čipky, háčkovania,  výrobkov z kukuričného šúpolia, výroby kraslíc a zdobenia veľkonočných perníkov.O včelárstve na Gemeri ochotne porozprával pán Jácint Majoroš z Tornale, ktorý pripravil aj ochutnávku medu. O valaskej kultúre rozprával a praktické ukážky predviedol majster Kubaliak.

 

Medzi pozvanými lektormi bola aj Milana Jutková, ktorá študentov preniesla do sveta slovenských ľudových rozprávok. Na druhej strane etnologička  Jarka Lajgútová študentov  bližšie oboznámila so slovenskými zvykmi na dedinách v našom regióne spolu s názornými ukážkami prekrásnych ľudových krojov. Popri ľudových remeslách študenti ocenili aj interaktívne prednášky výskumného pracovníka Univerzity Mateja Bela v oblasti slovenského jazyka Gabriela Róžaia, ktorý pútavo rozprával o vývine jazyka od najstarších čias a o nárečiach Gemera a Malohontu. V nadväznosti na tieto prednášky boli študentom a učiteľom ponúknuté aj knižné tituly Vydavateľstva Matice slovenskej v Martine.

Lektorov a ľudových majstrov veľmi milo prekvapilo, že väčšina študentov a učiteľov gymnázia bolo oblečených do ľudových krojov z rôznych regiónov. Podľa slov riaditeľky gymnázia Miroslavy Štefánikovej, študenti radi uvítajú organizáciu takéhoto podujatia aj na budúci školský rok.

 

PhDr. Ingrid Šulková

riaditeľka DMS Rimavská Sobota

 

Náhľad fotografií zo zložky Deň ľudových tradícií 2018