Choď na obsah Choď na menu
 


Deň ľudových tradícií - 2018

2. 10. 2018

Deň ľudových tradícií

 

Rimavská Sobota, 28.9.2018

Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote a Miestny odbor Matice slovenskej v Čerenčanoch už tradične v septembri organizujú projekt pod názvom „Deň ľudových tradícií“ v areály Základnej školy Š.M. Daxnera v Rimavskej Sobote, ktorý je  zameraný na upevňovanie kultúrneho povedomia mladej generácie. Je to projekt s miestnym významom a mal snahu tento cieľ dosiahnuť dňa 28. septembra t.r. Práve v súčasnosti, keď má mladá generácia mnoho podnetov na vnímanie kultúr národov Európskej únie, je veľmi dôležité posiľňovať a upevňovať aj národnú hrdosť mladej generácie. Prispieť by k tomu mali nielen teoretické poznatky, ktoré žiaci získali v priebehu tohto podujatia , ale aj možnosť spoznať a prakticky si vyskúšať tradičné ľudové remeslá priamo od jednotlivých ľudových majstrov remeselníkov, všetko formou zážitkového učenia. Ľudoví umelci a remeselníci predstavili rôzne výrobky a ich samotnú výrobu v oblasti rezbárstva, brašnárstva, remenárstva, hrnčiarstva, včelárstva, výroby bačovského riadu, ďalej výrobky zo šúpolia, výrobky z dreva, tradičné výšivky, hačkovanie, pletenie, výroby píšťaliek, píšťal a fujár, výroby praciek, bičov, nožov a pod. Žiaci bližšie spoznali na slovo vzatých ľudových majstrov, akými sú Milan Stieranka, Milan Katreniak, Eva Dolinajová, Ľubomír Majan, Sonia Hrončeková, Jácint Majoroš, Silvia Laššáková a Magdaléna Kantorová. Popri tom sa uskutočnili aj zážitkové prednášky o ľudových rozprávkach pri príležitosti 190. výročia narodenia P.E. Dobšinského, ktoré pútavo predniesla Jana Pósová z Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote. Folkloristka  Jaroslava Lajgútová pripravila výstavu ľudových krojov a textílií, pričom pútavo popisovala obyčajovú kultúru a tradičné zvykoslovie v období žatvy, výroby chleba a dožiniek. Žiaci a pedagógovia mali možnosť oceniť tanečné a hudobné vystúpenie detského folklórneho súboru Jánošík z Fiľakova pod vedením Miroslavy Podhorovej.
Organizátori chceli prostredníctvom tohto projektu motivovať žiakov k zvýšenému záujmu o svoju históriu, tradície, kultúrne dedičstvo, ako aj upevňovanie národnej spolupatričnosti.

Sprievodným podujatím bola výstava detských kníh z Vydavateľstva Matice slovenskej v Martine.

Podujatie finančne podporila Matica slovenská a Banskobystrický samosprávny kraj.

 

PhDr. Ingrid Šulková/DMS Rimavská Sobota

 

Náhľad fotografií zo zložky Deň ľudových tradícií - 2018