Choď na obsah Choď na menu
 


Členská schôdza

27. 3. 2018

                  Matičiari hodnotili uplynulý rok

 

                14. marca 2018 sa uskutočnila členská schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote s peknou účasťou matičiarov v Dome Matice slovenskej. Na úvod odznela báseň „Vlasť moja rodná“ a potom sa ujal slova člen výboru, ktorý schôdzu viedol. V programe odznela správa o činnosti a aktivitách v roku 2017 a prijatý bol plán na rok 2018. Prítomní si vypočuli správu o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2018. Predseda dozorného výboru konštatoval, že činnosť v roku 2017 bola vykonávaná v súlade so Stanovami Miestneho odboru MS. Na schôdzi  sme si pripomenuli výročia národovcov Pavla Dobšinského, Pavla  Jozefiho  a Ivana Kraska.  S pekným príhovorom vystúpila členka výboru so spomienkou na 165. výročie narodenia a 70. výročie smrti Jozefa Škultétyho – doživotného správcu Matice slovenskej.

                V diskusii odzneli príspevky, ktoré zaujali a boli vypočuté mimoriadne pozorne.  Diskutujúci sa kriticky vyjadrovali k problémom nášho okresu, k nezamestnanosti, k školstvu a k odchodu mladých ľudí za prácou do zahraničia. Našim plánom do budúcnosti  je častejšie sa stretávať v Aleji dejateľov s mladou generáciou pri výročiach významných  buditeľov Gemera-Malohontu, ktorým je venovaný panteón búst. Môžu nám ho závidieť veľké mestá na Slovensku a sme naň patrične hrdí.

                Členská schôdza bola zakončená hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“ a nasledovala družná beseda o hľadaní riešenia pre občanov.

 

 

 

                                                                     Mgr. Elena Nebusová

                                                           predsedníčka MO MS Rimavská Sobota

 

Náhľad fotografií zo zložky Členská schôdza 2018