Choď na obsah Choď na menu
 


100. výročie oslobodenia od Rakúsko-Uhorska - Bottovo

6. 11. 2018

„100. výročie oslobodenia od Rakúsko-Uhorska“

 

26. októbra 2018, Bottovo

 

Slávnostný večer  dňa 26. októbra 2018 patril v malebnej dedinke Bottovo neďaleko Rimavskej Soboty oslavám 100. výročia nášho oslobodenia od Rakúsko-Uhorska.  Matičné podujatie sa konalo   v kultúrnom dome s dôstojným programom. Úvodnú prednášku k 100. výročiu vzniku Československa mal JUDr. Jozef Pupala, ďalej starostka obce Ing. Andrea Baláková mala príhovor pod názvom Bottovo v kontexte vzniku Československa. Týmto programom Matica slovenská v zastúpení predsedníčky Miestneho odboru Matice slovenskej v Bottove pani Ľudmily Šimkovej zorganizovala pripomienku k 100. výročiu vzniku Československa a oslobodenia sa od Rakúsko- Uhorska, čím boli vytvorené podmienky na založenie obce Bottovo, ktorá bola osídlená československými legionármi z dvoch tretín obyvateľstva a jednu tretinu obyvateľstva tvorili presídlenci z Oravy. Pani Šimková ďalej uviedla, že osídlenie obce Bottovo bolo realizované v rokoch 1921 až 1922. Vzniknutá obec bolo pomenovaná po rodnom mene básnika Ivana Kraska, ktorý osobne obyvateľov obce navštívil v septembri roku 1928.  

Sprievodným podujatím a nie menej významným bolo divadelné vystúpenie členov Divadelného súboru DAXNER Tisovec v réžii Mariana Lacka pod názvom Bežný deň v nemocnici XY. Pani Šimková záverom pripomenula prítomným, že organizátormi a nositeľmi kultúry v dedine v minulosti boli nielen učitelia, ale aj samotní Bottovčania, ktorí chceli hraním divadla stvárniť svoju lásku k umeniu, prežívanie radostných i smutných chvíľ v ich neľahkom živote. Práve preto sprievodným podujatím bolo divadelné predstavenie, pretože v minulosti všetci členovia miestneho divadla boli úzko spätí s rodnou dedinou a aj keď nemali dramatické vzdelanie, snažili sa svojím prístupom a umením baviť nielen ľudí v Bottove, ale aj v okolí.


Organizátori sa touto cestou chcú poďakovať aj stálym podporovateľom kultúrneho života v obci, ktorými sú Roľnícka spoločnosť a.s. Bottovo, Lesné pozemkové spoločenstvo Dubina v Bottove a Poľovnícke združenie Nad Rimavou, Miestny spolok Slovenského červeného kríža, Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote a Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote.

 

Ľudmila Šimková

predsedníčka MO MS Bottovo

 

Náhľad fotografií zo zložky 100.výročie oslobodenia od Rakúsko-Uhorska