Choď na obsah Choď na menu
 


Timravina studnička

30. 10. 2017

Okresné kolo literárnej súťaže „Timravina studnička "

 

Rimavská Sobota, 25.10.2017

 

           Okresné kolo XXI. ročníka literárnej súťaže  v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy   pod názvom „Timravina studnička“ sa uskutočnilo 25.10.2017 v Centre voľného času v Rimavskej Sobote. Cieľom a poslaním tejto súťaže je viesť deti a mládež       k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k objavom krásy umeleckého slova a poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby. Toto podujatie je každoročne venované slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej - Timrave, ktorej život a dielo sú späté s regiónom Novohrad. Do tohtoročného kola sa zapojilo len 18 súťažiacich, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi veľký pokles zapojenosti škôl okresu ako aj zastúpenie žiakov do jednotlivých kategórií.
            Predsedníčkou odbornej poroty bola Mgr. Vlasta Tkáčová, členkami Mgr. Elena Nebusová a PhDr. Ingrid Šulková. Vecné ceny pre víťazov v jednotlivých kategóriách venovalo Centrum voľného času a  Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote.

Vyhodnotenie okresného kola súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy „Timravina studnička ":

 

I. veková kategória / 5 súťažiacich /  

 

1. miesto:  Štefánia K o ž i a k o v á  - ZŠ  Dr. Vl. Clementisa Tisovec

2. miesto:  Ema L a j g ú t o v á         - ZŠ Pavla Dobšinského Rimavská Sobota                   3. miesto:  Zoja  P a r o b e k o v á    - ZŠ J. Francisci-Rimavského Hnúšťa     

                                

II.veková kategória / 5 súťažiacich /

 

1. miesto:  Simona  M a k ó o v á       - ZŠ , ul. Mieru  Jesenské

2. miesto:  Ján S t r i e ž o v s k ý       - ZŠ  Dr. Vl. Clementisa Tisovec                                             

3. miesto:  Terézia S r o k o v á          - ZŠ J. Francisci-Rimavského Hnúšťa     

 

III.veková kategória  / 8 súťažiacich / 

                                                                                                                                                                 1. miesto:  Oliver  P i v n í k                - ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota

2. miesto:  Natália  G a ž i o v á          - ZŠ  P. Kellnera Hostinského Rimavská Sobota                         

3. miesto:  Janka  A u x t o v á            - ZŠ ul. Mieru  Jesenské

 

 

Prví traja z každej kategórie postupujú do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa uskutoční      24. novembra 2017 v Lučenci.

 

PhDr. Ingrid Šulková

riaditeľka DMS Rimavská Sobota

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Timravina studnička 2017