Choď na obsah Choď na menu
 


Prednáška o MS

27. 3. 2017

Matica slovenská v prúde času....

 

dsci1359.jpg

 

 

 

 

 

Rimavská Sobota, 22.3.2017

 

V dnešných časoch si mladšia generácia len veľmi ťažko vie predstaviť, keď im niekto rozpráva o tom, ako sa kedysi žilo a čo všetko sa počas rokov či storočí stalo. Ťažko si vedia predstaviť aj to, že rôzne politické režimy zakazovali vieru, že boli porušované základné ľudské práva, a o slobode prejavu ani nehovoriac. Odpoveďou je prostý dôvod, mladšia generácia to nezažila a v takejto situácii sa ani neocitla. Dnes im túto dobu môžu priblížiť učitelia dejepisu v školách a rôzne knihy.

Naša slovenská história ukrýva v sebe aj kapitoly, ktoré sú venované najstaršej kultúrnej ustanovizni Slovákov, a to Matici slovenskej.

 

dsci1360.jpg          dsci1366.jpg

Priestory Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote zaplnili v stredu 22.3.2017 triedy ôsmakov Základnej školy P.K.Hostinského pod vedením pedagogičky Mgr. A. Hriňovej, aby sa dozvedeli niečo viac o Matici slovenskej, od jej vzniku až po súčasnosť. Poniektorí žiaci, zistili, že ich vedomosti vôbec nie sú plytké a pohotovo a správne reagovali na konkrétne otázky nielen o ustanovizni ako takej, ale aj o jej významných predstaviteľoch. A zistili aj to, že poniektorí zo zakladajúcich členov Matice slovenskej pochádzajú aj z nášho rimavskosobotského okresu, resp. nášho regiónu. Škoda len, že vyučovacia hodina má iba 45 minút. Na skrátenú prednášku to však muselo stačiť.

Touto cestou, sa chcem poďakovať pani učiteľke dejepisu, pani Hriňovej, že využila v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu aj služby  Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote.

dsci1367.jpg                  Mgr. Ingrid Šulková

                                                                         riaditeľka DMS Rimavská Sobota