Choď na obsah Choď na menu
 


Prednáška "Jozef Miloslav Hurban v kruhu štúrovských druhov“

12. 6. 2017

„Jozef Miloslav Hurban v kruhu štúrovských druhov“

 

Rimavská Sobota, 29.5.2017

 

Tohtoročný posledný májový týždeň začal pre študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote veľmi netradične, a to prednáškou o zakladateľovi významného hurbanovského rodu - Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi.


Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhDr. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prijal pozvanie riaditeľa SOŠ obchodu a služieb PaedDr. Jaroslava Bagačku a Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote na prednášku o najvýraznejšej (po Ľudovítovi Štúrovi) osobnosti slovenských dejín. Študenti sa dozvedeli, že Jozef Miloslav Hurban bol spisovateľ, novinár, politik, okrem toho však zastával i funkciu evanjelického farára a patril medzi predstaviteľov vrcholnej evanjelickej inteligencie 19. storočia.

Z prednášky doc. Lomenčíka sa dozvedeli aj to, že Ľudovít Štúr prehovoril Hurbanovi takpovediac do duše a prebudil v ňom národného ducha. Mladý Hurban začal zápalisto písať slovenské verše a stal sa plnohodnotným členom Spoločnosti česko-slovanskej. Životnú etapu štúdia na lýceu zavŕšil Hurban ordináciou za evanjelického kňaza v 1840 v nemeckom evanjelickom kostole v Bratislave. Spočiatku nebol s výberom svojho povolania úplne vnútorne stotožnený, necítil k nemu žiaden hlbší vzťah. Kňazské povolanie sa mu však napokon stalo celoživotným poslaním a farárske miesto v Hlbokom prijal v roku 1843, čomu sa potešili najmä otcovia brezovských dievčat, ktoré za mladým kaplánom doslova bláznili. Študentov zaujala aj informácia, že jeho vyvolenou sa stala Anička Jurkovičová - prvá ochotnícka slovenská herečka - krásna, vzdelaná a nadaná opora štúrovcov. Doc. Lomenčík zaujímavo rozprával aj o tom, ako došlo ku samotnej kodifikácii slovenského spisovného jazyka na hlbockej fare, o tom, že ako člen deputácie vo Viedni v roku 1849 odovzdal Hurban panovníkovi Františkovi Jozefovi prosbopis za oddelenie Slovenska od Uhorska, ako aj tom, že Hurban  bol jedným z výborníkov pri založení Matice slovenskej.

Prednášky doc. Lomenčíka o významných osobnostiach slovenských dejín v tejto rimavskosobotskej škole sa stali, takpovediac, už tradíciou  a my veríme, že záujem zo strany študentov a pedagógov o ne bude trvať aj naďalej.

Mgr. Ingrid Šulková, DMS Rimavská Sobota