Choď na obsah Choď na menu
 


Deň slovenských tradícií v Tornali

4. 12. 2017

„Deň slovenských tradícií a obyčajov“

 

Tornaľa, 28.novembra 2017

Je nespochybniteľné, že Slovensko má bohaté kultúrne tradície. Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote v spolupráci s jednotlivými miestnymi odbormi Matice slovenskej v okrese sa snaží folklór charakteristický pre región Gemer-Malohont dôsledne udržiavať. Deje sa tak prostredníctvom matičných podujatí, ktoré majú pracovný názov „Deň ľudových tradícií“ a výhradne sa uskutočňujú len a priamo pre žiakov a študentov v základných a stredných školách v rimavskosobotskom okrese. Po prvý raz toto podujatie sa uskutočnilo aj  v Tornali  dňa 28. novembra 2017 v priestoroch Základnej školy Pavla Jozefa Šafárika pod názvom „Deň slovenských tradícií a obyčajov“. Miestny odbor Matice slovenskej v Tornali získal na tento projekt finančnú podporu z  Matice slovenskej v rámci poskytovania dotácií na projekty ochrany a rozvoja miestnej a regionálnej kultúry v roku 2017. Podujatie podporili aj Inštitút vzdelávania Matice slovenskej a Prvá stavebná sporiteľňa a.s. Organizátori podujatia v rámci výchovnovzdelávacieho procesu priblížili žiakom I. a II. stupňa základnej školy slovenské ľudové tradície, obyčaje a remeslá. Ľudoví remeselníci a odborní lektori sa  vhodným spôsobom prostredníctvom praktických ukážok snažili deti motivovať k zvýšenému záujmu o svoju históriu, tradičný ľudový odev, ľudové remeslá a obyčajovú kultúru. Slovenský folklór je veľmi výrazný, zaujímavý a je dôležité, aby sa uchovával a prenášal vhodným spôsobom z generácie na generáciu. Deti v tento deň mohli získať cenné poznatky zo života našich predkov a to z oblasti ľudových remesiel, ľudových krojov a zvykoslovia regiónu Gemer-Malohont. Svoje umenie deťom predviedli Milan Katreniak - výroba píšťal, gájd a fujár, Milan Stieranka - rezbárstvo a bačovský riad, Eva Dolinajová - výroba šúpolienok, Sonja Hrončeková - hačkovanie a pletenie, Jácint Majoroš - včelárstvo, Ján Národa - hrnčiarstvo, Jaroslava Lajgútová - slovenské zvyky, tradície a ľudové kroje, pani Vongrejová a Šufliarska - vyšívanie krivou ihlou a hačkovanie. Sprievodným podujatím bolo vystúpenie detského folklórneho súboru Šafáriček z Tornale.

Sme veľmi radi, že toto podujatie malo veľmi pozitívny ohlas nielen od samotných žiakov školy, ale aj od jej pedagógov, ako sa vyjadrila riaditeľka školy Mgr. Henrieta Balogová, bez pomoci ktorej by sme takéto podujatie asi ťažko  zorganizovali. Podľa slov samotných lektorov, bolo vytvorené veľmi príjemné prostredie pre ich činnosť. S radosťou konštatujeme aj fakt, že matičné podujatie prišla podporiť aj primátorka mesta Mg. Anna Szögedi a vedúca sociálno-správneho odboru a školstva v Tornali Ing. Milena Helembaiová. Predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Tornali pani Anna Bencsová na záver konštatovala, že cieľ tohto podujatia - osvojenie si nových poznatkov o ľudovej kultúre spolu so zážitkovým učením pre deti, bol splnený.  Najväčší úspech, hlavne pri mladších žiakoch,  mali ľudové remeslá hrnčiarstvo a včelárstvo.

 

PhDr. Ingrid Šulková

DMS Rimavská Sobota

 

Náhľad fotografií zo zložky Deň slovenských tradícií v Tornali