Choď na obsah Choď na menu
 


Deň ľudových tradícií

25. 9. 2017

Gemerské remeslá, tance, tradície...

 

Rimavská Sobota, 22.09.2017

 

V piatok 22. septembra 2017 sa uskutočnilo žiakmi veľmi obľúbené zážitkové podujatie Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote - Deň ľudových tradícií. Žiaci a pedagógovia Základnej školy Štefana Marka Daxnera v Rimavskej Sobote privítali vo svojich priestoroch lektorov, zručných majstrov remeselníkov, tanečníkov a hudobníkov, ktorí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu priblížili slovenské ľudové tradície a remeslá. Sprievodným podujatím tohto roku bola výstava krojovaných bábik manželov Bellovičovcov z Lukáčoviec pri Nitre. Cieľom tohto podujatia bolo vhodným spôsobom motivovať deti k zvýšenému záujmu o svoju históriu, tradície a nehmotné kultúrne dedičstvo so zreteľom na upevňovanie národnej spolupatričnosti. Organizátorom tohto podujatia bol Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote v spolupráci s vedením základnej školy. Podujatie podporili aj členovia Miestnych odborov Matice slovenskej v Čerenčanoch a v Lukovištiach. Medzi hosťami tohto podujatia, ktorých na začiatku privítal riaditeľ školy Mgr. Peter Černý, bola aj riaditeľka Základnej školy Pavla Jozefa Šafárika v Tornali Mgr. Henrieta Balogová. Podľa slov pani riaditeľky, podobné podujatie by chceli v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Tornali zrealizovať aj pre deti v ich škole, a to ešte v tomto školskom roku.

 

Hlavná časť podujatia bola venovaná ukážkam tradičných gemerských ľudových remesiel pod dohľadom ľudových majstrov. Žiaci v tento deň mohli získať cenné poznatky zo života našich predkov a to v oblasti výroby bačovského riadu, rezbárstva, výroby píšťaliek, gájd a fujár, ako aj výroby kožených bičov a nožiarstva z rozprávania a názorných ukážok majstrov Milana Stieranku, Milana Katreniaka a Ľuba Majana. Ľudové majsterky Eva Dolinajová, Soňa Hrončeková, Karolína Krišková, Eva Gregorcová, Ľubica Sabová  priblížili deťom v tvorivých dielňach prekrásny svet ľudových výšiviek, paličkovanej čipky, háčkovania, ľudových krojov, výrobkov z kukuričného šúpolia a prípravy tradičných jedál našich prastarých materí.  O včelárstve na Gemeri ochotne porozprával pán Jácint Majoroš z Tornale, ktorý pripravil pre deti aj ochutnávku medu. O hrnčiarstve rozprával a praktické ukážky predviedol majster Ján Národa. Medzi pozvanými lektorkami bola pani Tatiana Kršková  z kníhkupectva KnihArt v Rimavskej Sobote, ktorá deti preniesla do sveta slovenských ľudových rozprávok. Na druhej strane pani Jarka Lajgútová deti bližšie oboznámila so slovenskými zvykmi na dedinách v našom regióne spolu s názornými ukážkami prekrásnych ľudových krojov a ľudových piesní. Do sveta ľudového tanca, spevov a hudby nás všetkých uviedli členovia Detského folklórneho súboru Jánošík z Fiľakova pod vedením Miroslavy Podhorovej,  ktorých základnou myšlienkou je snaženie o zachovanie tradičného ľudového prejavu v jeho tanečno-hudobných podobách z oblasti Novohradu.


Podnetom pre realizáciu tohto podujatia bola a je pre Maticu slovenskú skutočnosť, že najmladšia generácia síce veľmi málo pozná zvyky a tradície našich predkov, ale o to viac nadšenia vie prejaviť pri ich spoznávaní a prezentácii. Ostáva nám len dúfať, že žiaci si          z tohto dňa niečo zapamätali a vzali za svoje. Podujatiami takéhoto typu sa nám darí učiť a viesť deti k samostatnosti, dávať im priestor na sebarealizáciu, podporovať ich sebavedomie a nadobúdať kompetencie ako prezentovať naše kultúrne dedičstvo nielen u nás doma.
Toto podujatie, v takom rozsahu, by nebolo možné realizovať, nebyť finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja, Matice slovenskej a nezištnej pomoci pedagogických a nepedagogických pracovníkov základnej školy pod vedením riaditeľa Mgr. Petra Černého, za čo im úprimne ďakujeme.

 

 

Mgr. Ingrid Šulková

riaditeľka DMS Rimavská Sobota

 

Náhľad fotografií zo zložky Deň ľudových tradícií- 2017