Choď na obsah Choď na menu
 


Členská schôdza v Rimavskej Sobote

28. 3. 2017

              Členská schôdza v Rimavskej Sobote

 

schodza1.jpg

 

                              

 

 

 

Členská schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej sa konala 21. marca 2017 za veľkej účasti členov. Z poverenia výboru schôdzu viedol Ing. Pavel Brndiar.

                               Na začiatku nás pozdravili piesňami  členky speváckej skupiny „DÚHA“ , ktoré pracujú v Klube seniorov záujmovej činnosti v Rimavskej Sobote. Predsedníčka E. Nebusová prečítala obsiahlu správu o činnosti za rok 2016 a tiež prítomných oboznámila s plánom akcií na rok 2017, správou o hospodárení a plánom rozpočtu na rok 2017. Každoročne organizujeme akcie, ktoré sú zaujímavé a záujem je zo strany členov veľký. Sú to : Stavanie mája, na ktoré prijali pozvanie hostia – primátor mesta J.Šimko, prednosta OÚ P.Struhár  a poslanec NR SR M. Bagačka, exkurzie po stopách  národovcov – Kraskovo a Lukovištia, vatra zvrchovanosti na dvore Domu MS s prednáškou o K. Kuzmánym, o ktorom zaujímavo rozprával pozvaný hosť z UMB z Banskej Bystrice docent  Július Lomenčík. Ako občerstvenie bol podávaný guľáš a harmonikári vytvorili skvelú náladu so spevom.

schodza2.jpg                schodza3.jpg

Členská schôdza schválila poverenie výboru na voľbu kandidátov do orgánov Matice slovenskej na Valné zhromaždenie v Liptovskom Mikuláši v roku 2017 a tiež delegáta a náhradníka na VZ, rozpočet a plán akcií na rok 2017, uznesenie  a zobrala na vedomie správu o činnosti, správu o hospodárení a správu Dozorného výboru.

                               Vďaku za finančnú pomoc pri odhaľovaní troch búst 6. októbra 2016 vyslovujeme mestu Rimavská Sobota, Matici slovenskej, evanjelickej cirkvi, BBSK, podnikateľom a jednotlivcom. Aleja dejateľov sa rozrástla o bustu P. Jozefiho,  J.D.Čipku a  A.H.Škultétyho. V čase Adventu nám svoje pásmo kolied predviedli deti z FS Lieskovček. Po živej diskusii na záver sme zaspievali hymnickú pieseň  Kto za pravdu horí a nasledovalo malé občerstvenie a družná beseda.

 

                                                                 Mgr. Elena Nebusová

                                                      predsedníčka MO MS Rimavská Sobota