Choď na obsah Choď na menu
 


70. výročie návratu Slovákov do vlasti

9. 1. 2018

„Pripomienka 70. výročia repatriácie na Slovensko“

foto-z-podujatia.jpg

 

Oživotvorený Miestny odbor Matice slovenskej v Zacharovciach dňa 16.12.2017 uskutočnil spomienkové stretnutie pri príležitosti 70. výročia návratu Slovákov do vlasti, na ktorom si zúčastnení obyvatelia obce pripomenuli presídlenie z júla 1947 z pohoria Matra v Maďarsku. Podujatie slávnostne otvoril predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Zacharovciach Július Siviček a privítal starostku obce Ruženu Gembickú a riaditeľku Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote PhDr. Ingrid Šulkovú. Pani starostka vo svojom príhovore zaujímavo opísala históriu rodákov v pohorí Matra, presídlenie z obce Szuha Huta (Suchá Huta) do Zacharoviec a ich ďalšie osudy na Slovensku. Prítomní sa dozvedeli, že obec Szuha Huta sa nachádza v malebnom prostredí na úpätí Kékasu. Okrem Slovákov, ktorí sa tam presťahovali pred 270 rokmi, žili tam aj príslušníci iných národností - Nemci a Poliaci. Život Slovákov bol ťažký, pracovali v lesoch, pálili uhlie, ktoré dodávali do hút na výrobu skla. Od jari do jesene zas chodili na poľnohospodárske práce po celom Maďarsku ako šummáši. Cez zimu vyrábali z dreva rôzne výrobky a ich výnimočná zručnosť pri spracovaní dreva bola známa v širokom okolí. Po celý čas Slováci v obci nemali slovenskú školu, ale jazyk a tradície si zachovali. Niektorí pamätníci hovorili aj o negatívnych stránkach presídlenia, ktorými boli podlomené zdravie a škody na ich majetku.

Podujatie spríjemnili svojim hudobným a speváckym vystúpením Patrik Košičiar z Tisovca, Lilien Sivičeková a Nikola Gembický zo Zacharoviec. Sprievodným podujatím spomienkového stretnutia bol aj akt kladenia vencov k drevenému dvojkrížu a k pamätnej tabuli v obecnom parku, ktoré boli odhalené pred dvadsiatimi rokmi vtedajšími členmi miestneho odboru, predovšetkým jeho predsedom Júliusom Gembickým.

Za úspechom tohto prvého podujatia, ktoré organizoval oživotvorený matičný miestny odbor v Zacharovciach, stáli jeho členovia Vierka Gembická, Gabriela Gembická, PhDr. Zuzana Zsírosová a Gabriel Gembický. Touto cestou sa členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Zacharovciach chcú poďakovať starostke obce a poslancom obecného zastupiteľstva za ústretovosť a podporu pri realizácii tohto úspešného a zaujímavého podujatia.

 

Július Siviček

predseda MO MS v Zacharovciach