Choď na obsah Choď na menu
 


Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

8. 11. 2016

zlata-podkova--zlate-pero--zlaty-vlas....jpg

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – XIII. ročník regionálnej súťaže a XI. ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky

 

 

 

 

 

Drienčany, 18.-19. októbra 2016

Obec Drienčany sa koncom októbra 2016 stala dejiskom prednesu slovenskej rozprávky na počesť významného slovenského dejateľa Pavla Emanuela Dobšinského - evanjelického kňaza, folkloristu a zberateľa ľudovej slovesnosti, ktorý sa radí do obdobia romantizmu a bol jedným zo spisovateľov štúrovskej generácie. Ako evanjelický farár pôsobil na fare v Drienčanoch a vo svojom voľnom čase zbieral okrem rôznych ľudových zvykov a obyčají aj prekrásne slovenské ľudové rozprávky.

Prvý deň sa konal XIII. ročník regionálnej súťaže prednesu, v ktorej sa predstavilo 35 súťažiacich v troch kategóriách vo veku od 6 – 15 rokov.

V prvej kategórii sa umiestnili nasledovne:

 • na 1. mieste Fatima Jahodníková zo ZŠ Klokočova z Hnúšte,
 • na 2. mieste Ema Adamová zo ZŠ J. A. Komenského z Revúcej,
 • na 3. mieste Tamara Hrbálová zo ZŠ Hviezdoslavova 1 z Revúcej.

V druhej kategórii sa umiestnili:

 • na 1. mieste Jana Radičová zo ZŠ Klokočova z Hnúšte,
 • na 2. mieste Helena Slivenská zo ZŠ J. A. Komenského z Revúcej,
 • na 3. mieste Vratko Mančuška z Gymnázia I. Kraska z Rimavskej Soboty , 
 •                   a Janka Auxtová zo ZŠ z Jesenského.

V tretej kategórii sa umiestnili:

 • na 1. mieste Ema Kúnová z Gymnázia I. Kraska z Rimavskej Soboty,
 • na 1. mieste Kristína Nagyová zo ZŠ z Jesenského,
 • na 2. mieste Mário Tököly z Čerenčian,
 • na 3. mieste Miroslav Zvara zo ZŠ J. F. Rimavského z Hnúšte.
 •  

V regionálnom kole súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení: PhDr. Ľubomír Šárik, Mgr. Darina Kišáková,  Mgr. Tatiana Krešneová,  Mgr. Štefan Gabčan, Ing. Milana Jutková, Peter Glocko, Tatiana Kršková, Mgr. Ingrid Šulková, PhDr. Blažena Hrušková.

Ocenení z regionálnej súťaže v prednese slovenskej rozprávky boli porotou doporučení do celoslovenskej súťaže, ktorá sa v Drienčanoch konala nasledujúci deň. V predvečer celoslovenskej súťaže bola pre účastníkov súťaže a záujemcov o prednes pripravená tvorivá recitačná dielňa, s lektorkou PhDr.  Miroslavou Lauffovou z Košíc.

Na druhý deň sa v celoslovenskom kole súťaže predstavilo 41 súťažiacich, ktorých hodnotila odborná porota v zložení: PhDr. Ľubomír Šárik, PhDr. Miroslava Lauffová, Mgr. Štefan Gabčan, Ing. Milana Jutková, Denisa Ogino, Peter Glocko, Tatiana Kršková, PhDr. Blažena Hrušková, Mgr. Ingrid Šulková.

V celoslovenskom kole sa súťažiaci umiestnili nasledovne:

v I. kategórii sa umiestnili:

 • 1.mieste Dominika Hakulíniová zo ZUŠ Bernoláková z Košíc,
 • 2. mieste Šimon Žúrek zo ZŠ zo Senice,
 • 3. mieste Michaela Keblušová zo ZŠ Tomášikova z Košíc.

Cenu poroty získali:

 • Fatima Jahodníková zo ZŠ Klokočova z Hnúšte,
 •  Walter Marcinko zo ZŠ P.K. Hostinského z Gemerskej Polomy,
 • Kristína Antašová zo ZŠ z Hrabušíc.

V II. kategórii sa umiestnili:

 • na 1. mieste  Gabriela Hrková zo ZŠ J. Hronca z Rožňavy,
 • na 2. mieste Natalia Mozešová zo ZŠ Park Angelinum z Košíc,
 • na 3. mieste Vratko Mančuška z Gymnázia I. Kraska z Rimavskej Soboty.

Prémiu poroty získali:

 •  Jakub Mariščák zo ZUŠ Bernoláková z Košíc,
 • Helena Slivenská zo ZŠ J. A. Komenského z Revúcej,
 • Benjamín Gabčo zo ZŠ z Hrabušíc.

V III. kategórii sa umiestnili:

 • na 1. mieste Šimon Bezák zo Spojenej školy Sv. Jozefa z Nového Mesta nad Váhom,
 • na 2. mieste  Daniela Rybnikárová zo ZUŠ zo Senice, 
 • na 3. mieste Kristína Nagyová zo ZŠ z Jenského,
 • na 3. Mieste  Adam Trecka zo ZŠ Kežmarskej z Košíc.

 

Všetkým súťažiacim blahoželáme k úspešnej prezentácii slovenskej rozprávky.

 

Súťažiaci mali možnosť  navštíviť Pamätnú faru P. E. Dobšinského – Múzeum slovenskej rozprávky. Priestory obce i miesta, kde prebiehali súťaže nám pripomínali rozprávkové výzdoby.  Zážitkom bolo aj stretnutie so spisovateľom Petrom Glockom a beseda s Denisou Ogino. Kolorit súťaže dotvárala výstava výtvarnej tvorby detí, fotografií z predchádzajúcich ročníkov a výstava komixov zo Základnej školy P. Dobšinského z Rimavskej Soboty,  ako aj kultúrny program žiakov ZUŠ z Rimavskej Soboty.

Oganizátori:  Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Obec Drienčany, ECAV Drienčany, o. z. Valgata Drienčany a Dom Matice Slovenskej v Rimavskej Sobote ďakujú všetkým účastníkom, dobrovoľníkom, mediálnym partnerom za spoluprácu na tomto významnom podujatí pre deti, ktoré napomáha pri ich osobnostnom rozvoji a pri odhaľovaní krásy slovenského slova.

 

Mgr. Ingrid Šulková, Dom Matice slovenskej Rimavská Sobota

zlata-podkova.....jpg