Choď na obsah Choď na menu
 


Svetozár Hurban Vajanský - prednáška

7. 12. 2016

Svetozár Hurban Vajanský a jeho pevné miesto

v dejinách slovenskej literatúry

 

Rimavská Sobota, 6.12.2016

V utorok 6.12.2016 mali študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote opäť možnosť rozšíriť si vedomosti z oblasti dejín slovenskej literatúry. Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhDr. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prednášal minulý rok o tomto čase a študentom tejto školy o Ľudovítovi Štúrovi. Keďže jeho prednáška bola pre študentov pútavá a poučná, láskavo prijal pozvanie riaditeľa SOŠ obchodu a služieb PaedDr. Jaroslava Bagačku a Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote na prednášku, tentoraz o živote a diele Svätozára Hurbana Vajanského - slovenského spisovateľa, publicistu, literárneho kritika a politika.

Študenti sa mali možnosť dozvedieť o tom, že jeho rodičmi boli Jozef Miloslav Hurban a Anna Jurkovičová, že detstvo prežil na hlbockej fare a tým bolo pravdepodobne naplnené aj spomienkami na štúrovský pohyb a revolučné roky, a že mal výnimočne dobrý vzťah so svojim otcom, aj keď sa vzpriečil otcovi a odmietol kňazskú budúcnosť.  Docent Lomenčík ďalej rozprával o Vajanského štúdiách, o jeho vyvolenej, o jeho advokácii, o jeho húževnatej práci v Národných novinách a Slovenských pohľadoch,  o jeho literárnej tvorbe ako aj o jeho prenasledovaní a odsúdení do väzenia za svoje články.

„Vajanského činnosť bola bohatá a mnohostranná, ale už za jeho života sa ozvali aj kritické hlasy. Ani o jednom spisovateľovi a činiteľovi sa nevyslovilo toľko protichodných mienok ako práve o Svetozárovi Hurbanovi. No napriek všetkým polemicko-kritickým a odsudzujúcim názorom jedno zostáva isté: Svetozár Hurban Vajanský má pevné miesto v dejinách slovenskej literatúry, publicistiky i myslenia. Bol spolutvorcom modernej slovenskej literatúry, ako umelec i kritik podnecoval realistickú orientáciu slovesnej tvorby u nás v poslednej štvrtine 19.storočia.“ týmito slovami docent Lomenčík ukončil túto veľmi zaujímavú prednášku týkajúcu sa významných osobností slovenských dejín.

 

Keďže prednášky  docenta Lomenčíka o slovenských dejateľoch pre študentov tejto školy majú veľký úspech, účasť pána docenta očakávame aj na budúci rok. Svoju účasť prisľúbil a my sa necháme prekvapiť, čo zaujímavé sa dozvieme a hlavne o kom bude budúca prednáška. Ďakujeme!

 

 

Mgr. Ingrid Šulková

DMS Rimavská Sobota