Choď na obsah Choď na menu
 


Odhaľovanie búst v Aleji dejateľov

17. 10. 2016

               Alej dejateľov 

        približuje našu históriu

 

            V Rimavskej Sobote na námesti Š.M.Daxnera odhalili

6. októbra 2016 členovia Miestneho odboru Matice slovenskej tri ďalšie busty významných národných dejateľov 18. a 19. storočia v rámci projektu Historické osobnosti Gemera-Malohontu. Sú to : Pavol Jozefi, Jonatán Dobroslav Čipka a August Horislav Škultéty. Známi boli ako obrancovia práv Slovákov a boli horlivými zástancami zakladania spolkov pre občanov, v rozvoji školstva, pedagogiky a zberatelia ľudových rozprávok. Boli to evanjelickí kňazi, ktorí literárne pôsobili na deti a mládež.

J. D. Čipka písal a publikoval básne, bol veľmi tvorivý. So Škultétym a Š.M.Daxnerom zapísal mnoho zozbieraných ľudových rozprávok. Vydával aj „zábavník pre dietky“ – Zornička. Narodil sa v Tisovci, pôsobil ako kaplán v Ratkovej, v Drienčanoch, kde aj zomrel.

Pavol Jozefi sa narodil v obci Vrbovce na Myjave. Po štúdiách bol domácim učiteľom a vychovávateľom na Dolnej zemi. Dvadsaťosem rokov pôsobil ako farár a superintendent v Tisovci, kde aj zomrel. Učil ľud ovocinárstvu, zúrodňovaniu pôdy, zavádzal pestovanie nových odrôd plodín, propagoval všestranné vzdelávanie.

A.H.Škultéty sa narodil vo Veľkom Krtíši. Bol žiakom Ľudovíta Štúra a jedným z účastníkov vychádzky štúrovcov na Devín 24. 4. 1836. Dal si meno Horislav a svoj život venoval buditeľskej, osvetovej a kultúrnej práci. Sedem rokov bol kaplánom v Tisovci a patril k zakladateľom verejnej čitárne a cirkevnej knižnice. Stál pri založení Prvého slovenského gymnázia v Revúcej 16. 9. 1862 a pôsobil ako profesor slovenského jazyka a dejepisu.

Tohto významného aktu sa zúčastnil primátor a predstavitelia mesta, predseda Matice slovenskej, zástupca BBSK, autor projektu, zástupcovia Spoločnosti Škultétyho z Veľkého Krtíša, predstavitelia ECAV, predsedovia MO z okresu, zástupcovia spoločenských organizácií, krojované deti z FS Lieskovček, študenti a občania. Hostia sa v príhovoroch veľmi pochvalne vyjadrili k aktivite matičiarov, ktorí sa už desať rokov usilujú o výstavbu národnej histórie prostredníctvom jej dejateľov. Vďaka za finančnú pomoc patrí Ministerstvu kultúry SR, BBSK, Matici slovenskej Martin, mestu Rimavská Sobota, cirkvi ECAV, Vodárenskej spoločnosti a.s. B.Bystrica, sponzorom, školám a občanom. Ako sa vyjadril autor projektu MUDr. Peter Dragijský „jeho cieľom je propagácia osobností, ktoré sa tu narodili alebo pôsobili a na ktoré je náš región bohatý. Galéria našich dejateľov môže pomáhať pedagógom ako doplnok regionálnej výchovy“. Úcta a láska k národu, materinskej reči, jej národnej minulosti vedú predstaviteľov Miestneho odboru Matice slovenskej k tomu, aby kultúrne dedičstvo bolo zachované aj pre ďalšie generácie ako aj k zvyšovaniu národného povedomia.

 

                                                                 Mgr. Elena Nebusová

                                                    predsedníčka MO MS Rim.Sobota

 

Náhľad fotografií zo zložky Odhaľovanie búst 2016