Choď na obsah Choď na menu
 


Odhalenie busty v Tornali

6. 12. 2016

Pocta tornaľských žiakov základnej školy

dvom významným osobnostiam Slovákov

torn2.jpg

Tornaľa, 1.12.2016

Základná škola v Tornali je pomenovaná podľa veľkej osobnosti Slovanov a Slovákov Pavla Jozefa Šafárika, rodáka z gemerského kraja. Žiaci a pedagógovia tejto školy ako aj členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Tornali si slávnostným programom a odhalením jeho busty vo vestibule školy uctili tohto významného básnika, jazykovedca, historika, etnografa a slavistu, od smrti ktorého uplynulo v tomto roku stopäťdesiatpäť  rokov.

Okrem spomínanej busty vo vestibule školy sa nachádza aj ďalšia, a to bronzová busta spisovateľa, novinára, estetika, evanjelického kňaza a spoluzakladateľa Matice slovenskej Karola Kuzmányho. V tomto roku si pripomíname 210. výročie jeho narodenia a 150. výročie jeho úmrtia, tak ako to v slávnostnom príhovore uviedol evanjelický kňaz Mgr. Marcel Ištván a pripomenul, že zložité a ťažké podmienky rozvoja našej národnej kultúry vo vtedajšom Uhorsku si vyžadovali iniciatívne a všestranné osobnosti, ktoré neraz aj bez pomoci širšej verejnosti plnili úlohy celonárodného významu. Literárna história takéto vlastnosti pripisovala i Karolovi Kuzmánymu. Ako odborný spisovateľ, prekladateľ, teológ, cirkevný hodnostár, člen Tatrína a člen matičného vyslanstva k cisárovi vo svojej literárnej tvorbe vhodne reagoval na pálčivé spoločenské problémy Slovákov a pomáhal tak národnému a kultúrnemu životu.

Spomienkové oslavy ďalej pokračovali vystúptorn3.jpgením folklórneho krúžku Šafáriček pri Základnej škole P.J.Šafárika.  Následné literárne pásmo o živote a diele P.J.Šafárika v naštudovaní a prevedení samotnými žiakmi školy, zavŕšil deviatak Lukáš Švihla umeleckým prednesom ľúbozvučných veršov Hviezdoslavovej básne venovanej Šafárikovi.

Na tento umelecký počin žiakov deviateho ročníka nadviazala vo svojom príhovore aj PaedDr. Eva Zakharová a uviedla, že P.J. Šafárik svojou umeleckou a vedeckou tvorbou priniesol mnoho kladných podnetov do literárneho i národného života a svojimi názormi na literatúru a jazyk kliesnil cestu neskorším generáciám.

 

 tor.jpg

Záverom riaditeľka školy Mgr. Henrieta Balogová poďakovala žiakom, pedagógom a hosťom spomienkových osláv za účasť Mgr. Milene Helembaiovej - vedúcej odboru školstva v meste Tornaľa, Mgr. Marcelovi Ištvánovi - evanjelickému farárovi, Mgr. Ingrid Šulkovej - riaditeľke Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote, členom Miestneho odboru Matice slovenskej v Tornali ako aj jeho predsedníčke pani Anne-Márii Bencsovej. Celé podujatie bolo ukončené slávnostným aktom odhalenia busty  Pavla Jozefa Šafárika a 1. december 2016 sa tak zapíše medzi významné dni v živote školy.

Mgr. Ingrid Šulková

riaditeľka DMS Rimavská Sobota