Choď na obsah Choď na menu
 


Deň ľudových tradícií - Tisovec

29. 3. 2016

             Deň ľudových tradícií v Tisovci

Tisovec, 22. 3. 2016

Pár dní pred veľkonočnými sviatkami Matica slovenská organizovala podujatie pre študentov Strednej odbornej školy v Tisovci podujatie pod názvom „Deň ľudových tradícií“. Garantom podujatia bol Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Tisovci.
Zámerom podujatia bolo motivovať študentov k zvýšenému záujmu o slovenskú históriu, významných slovenských dejateľov, ľudové tradície ako aj k upevňovaniu národnej spolupatričnosti. Tradičná ľudová kultúra bola a stále je dokladom kultúrnej identity miest a ich obyvateľov. Ľudové tradície pomáhajú mladým ľuďom uvedomovať si kultúrne bohatstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. Práve v súčasnosti, keď má mladá generácia mnoho podnetov na vnímanie kultúr národov Európskej únie, je veľmi dôležité posilňovať a upevňovať aj jej národnú hrdosť. Z tohto dôvodu sme predstavili študentom SOŠ v Tisovci stopy ľudovej slovesnosti a tradícií v literatúre, umení a kultúre zameranou, okrem iného, aj na veľkonočné zvyklosti. Prispieť by k tomu mali nielen teoretické poznatky, ktoré študenti získali v priebehu tohto „dňa“, ale aj možnosť spoznať a prakticky si vyskúšať niektoré ľudové remeslá.
Prvá časť programu bola zameraná na priblíženie a oživenie tradičných gemerských remesiel s dôrazom na zachovanie ich ľudovoumeleckej čistoty s praktickými ukážkami a zároveň aj prednáškami pre študentov v tvorivých dielňach – výroba perníkov s pani Evou Manicovou, výrobky zo šúpolia a slamy s pani Evou Dolinajovou, výroba veľkonočných kraslíc s pani Ľubicou Adlerovou , výroba a predvádzanie ľudových hudobných nástrojov – fujary, píšťaly, gajdy s pánom Milanom Katreniakom, s rezbárom pánom Milanom Stierankom – výroba bačovského riadu, s pánom Majanom o výrobe kožených bíčov, ďalej paličkovanie, hačkovanie, pletenie a vyšívanie krížikovou výšivkou, výrobky z drôtu a šperkárstva s pani Karolínou Kriškovou, Gabrielou Medveďovou a pani Hrončekovou, informácie o mede a včelárstve s pánom Davidom Turčánim a s pánom Milanom Krokavcom, s pánom Jánom Národom všetko o hrnčiarstve. Túto časť programu umelecky dotvorilo vystúpenie Detského folklórneho súboru Čižíček z Tisovca pod vedením pani Ľubky Sabovej.
Druhú časť programu tvorili prednášky venované osobnostiam slovenskej realistickej literatúry, slovenskej rozprávke a jej funkcii v minulosti a taktiež veľkonočným zvykom, obyčajom na Slovensku. Úlohy lektorov v tejto oblasti sa vynikajúco zhostili doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. z Katedry slovenského jazyka a komunikácie UMB v Banskej Bystrici, etnologička Mgr. Jaroslava Lajgútová z Rimavskej Soboty a Ing. Milana Jutková - riaditeľka DK v Rimavskej Sobote.
Študenti a pedagógovia mali možnosť oboznámiť sa aj s knižnými titulmi, ktoré vydáva Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine.
Touto cestou sa organizátori chcú poďakovať všetkým majstrom remeselníkom a lektorom za ich nezištnú pomoc pri realizácii tohto podujatia a vďaka patrí aj všetkým členom pedagogického zboru SOŠ v Tisovci, najmä pani Mgr. Monike Koncošovej, bez pomoci ktorej by tento „deň“ nemal taký úspech a pozitívny ohlas.

Mgr. Ingrid Šulková
riaditeľka DMS Rimavská Sobota

 

Náhľad fotografií zo zložky Deň ľudových tradícií - Tisovec 2016