Choď na obsah Choď na menu
 


45. výročie vzniku - FS Vepor

16. 11. 2016

„KOŤ SA KĽENOVŠAŇE...“

45.výročie vzniku FS VEPOR z Klenovca

Klenovec, 12.11.2016                                dsci1311.jpg

Koncom týždňa 11.- 12. novembra obec Klenovec žila len a len folklórom. Členovia Folklórneho súboru VEPOR, Občianskeho združenia RODON a Miestneho odboru Matice slovenskej v Klenovci zorganizovali slávnostný galaprogram venovaný 45. výročiu vzniku Folklórneho súboru VEPOR. Po obidva večery sála kultúrneho domu praskala vo švíkoch. Organizační a umeleckí vedúci súboru popredného folklórneho reprezentanta regiónu Gemer - Malohont Stanislava a Jaroslav Zvarovci  pripravili galaprogram, v ktorom jednotlivé  programové bloky boli venované všetkým tým, ktorí pre súbor vytvorili jedinečné dielo a v umeleckom spracovaní súboru priniesli originalitu a neopakovateľnosť ľudového umenia regiónu.

foto-z-galaprogramu.jpg

Úvodom mohli hostia galaprogramu zhliadnuť  krátkometrážny dokumentárny film o súbore, ktorý zmapoval históriu organizovaného folklóru v obci Klenovec a činnosť FS VEPOR v Klenovci. Ďalej program pokračoval jednotlivými blokmi, v ktorých boli uvedené choreografie párových tancov, dievčenských a chlapčenských tancov, piesne mužskej a ženskej speváckej skupiny, vystúpenie malých gratulantov z DFS Zornička a Mladosť z Klenovca, heligonkárov ako aj vystúpenie fujaristu Milana Katreniaka z Tisovca. Celý program hudobne sprevádzala Ľudová hudba FS VEPOR pod vedením  primáša Jána Demeho.

 

V závere galaprogramu boli udelené ocenenia Predsedu Matice slovenskej jednotlivým členom Miestneho odboru Matice slovenskej v Klenovci, ktorí sú zároveň aj členmi FS VEPOR, za dlhoročnú obetavú matičnú prácu, udržiavanie a propagáciu miestnych ľudových tradícií, obyčají a zvyklostí v regióne Gemer - Malohont, za osobitý prínos v rozvoji miestnej ľudovej kultúry: predsedníčke MO MS Klenovec Ľubici Husmanovej a členom MO MS Klenovec Stanislave Zvarovej, Jaroslavovi Zvarovi, Ľubomírovi Zvarovi a Elene Mináčovej.                                                                                            

                                                         foto-z-galaprogramu-1.jpg

V súbore hrá, spieva a tancuje viac ako 70 mladých i starších folkloristov, ktorí absolvujú ročne vyše štyridsať vystúpení doma i v zahraničí, či už ako jednotlivé zložky, sólisti alebo celý súbor. Súbor sa pravidelne prezentuje na Gemersko-malohontských folklórnych slávnostiach - Klenovská Rontouka, do ktorej sa členovia súboru zapájajú ako dobrovoľníci pri technickom zabezpečení, aj pri realizácii Klenovského a Matičného dvora. Predstavujú sa na festivaloch vo Východnej, Detve, Heľpe, Terchovej, Očovej, Hontianskej Paráde v Hrušove, v Rejdovej, na Koliesku v Kokave nad Rimavicou, v Podzámočku, na Dedine ožíva v Drienčanoch, Novohradských folklórnych slávnostiach v Lučenci, Zamagurských folklórnych slávnostiach atď... Za 45 rokov sa súbor predstavil divákom v 17 štátoch Európy a to: v štátoch bývalej Juhoslávii - Srbsku, Chorvátsku, Čiernej Hore, ďalej  Francúzsku, Španielsku, Luxembursku, Dánsku, Monaku, Grécku, Nemecku, Rumunsku, Taliansku, Ukrajine, Maďarsku, Poľsku a Čechách.

 

Za 45 rokov súbor získal množstvo ocenení na domácej i zahraničnej pôde, počínajúc rokom 1994, keď Ľudová hudba FS VEPOR získala titul Laureát ľudovej hudby, ďalej pokračovala v získavaní ocenení v Ciechocinku v Poľsku, v Berlíne na svetovom rómskom festivale a v celosvetovom folklórnom festivale v poľskom Zakopanom tretie miesto. Tanečníci a speváci súboru majú na konte aj ocenenia z okresných, krajských a celoslovenských súťaží napr. za choreografiu Klenovská svadba, Čardáš, v roku 2001 udelilo Národné osvetové centrum v Bratislave medailu Daniela Gabriela Licharda a v roku 2006 medailu Matice slovenskej, ako aj cenu obce Klenovec v roku 2012. Končiac rokom 2016 na regionálnej súťaži hudobného folklóru získal súbor šesť zlatých pásiem a na krajskej súťaži hudobného folklóru získali jej jednotliví členovia bronzové, strieborné a zlaté pásmo.

Tvorba Folklórneho súboru VEPOR je zameraná hlavne na spoznávanie svojej histórie, tradičnej ľudovej kultúry svojej obce a regiónu Gemer - Malohont. V repertoári majú okrem ľudových tancov, piesní a hudby z Klenovca a širšieho regiónu Gemer - Malohont aj tance z Terchovej na počesť Juraja Jánošíka, ktorý sa spája s Klenovcom, tiež Goralskú oblasť, nakoľko pod Veprom žilo 7 goralských rodín a na spomienku Novoklenovčanov, ktorí žili v Podkarpatskej Rusi, zachovávajú aj Rusínske ľudové piesne a tance. Z blízkych regiónov majú v repertoári aj tance z Horehronia a Podpoľania. Okrem tancov a piesní sa súbor zameriava aj na spracovania kalendárneho a rodinného obradového folklóru.

 

Želáme vám, milí súboristi - vepristi, do ďalších rokov a výročí vždy len úspechy, máte náš obdiv, vďaku a úctu.

 

foto-z-galaprogramu-2.jpg

Mgr. Ingrid Šulková

DMS Rimavská Sobota