Choď na obsah Choď na menu
 


Výstava fotografií

31. 3. 2015

 „Krehkosti, ktoré sa dotýkajú srdca“

Výstava fotografií autorky Daniely Rapavej

Rimavská Sobota, 23.marca 2015

V priestoroch Domu Matice slovenskej je opäť nainštalovaný výber z fotografií autorky Daniely Rapavej. V 30-tich obrázkoch živej i neživej prírody nájdete v zastavených okamihoch trocha nostalgie v jantárových príbehoch,  trocha nehy v krátkej letnej láske uletenej včielky i motýlích a kvapkových snov.  Stretnete tam i fyziku v zrode farieb na povrchu mydlovej blany, či dvojice pavučinovej námrazy, ktorá sa roztopila, farebnej pavučiny s difrakciou svetla alebo aj bubliny, ktorá nepraskla pod dopadom vody. 

Väčšina z fotografií sú makrofotografie, ale je medzi nimi i vôňa jazmínu, impresia ako maľovaná a na ukážku a pre potešenie detí i veverička, orol, či labute v mystickom svetle.  Vystavené sú  aj dve fotografie, ktoré získali 1. a  2. cenu vo vlaňajšej medzinárodnej súťaži Art and Science na univerzite v Iasi v Rumunsku. Vodný pár „She and he“ a „Frosted Globe“ (zamrznutá bublina). Tá posledná letela svetom a bola publikovaná i v National Geographic France, vydali ju ako pohľadnicu aj na univerzite v Toronte i v Európskom satelitnom centre v Madride. 

Krehkosti, ktoré sa dotýkajú srdca, budete môcť vidieť do polovice apríla, v prípade záujmu i dlhšie. Výstava bola nainštalovaná z príležitosti členskej schôdze, na ktorej autorka Daniela Rapavá informovala i o ďalších úspechoch v reprezentácii Slovenska v zahraničí.  Toto malé pohladenie duše bolo zároveň i fotobodkou za príjemným matičným stretnutím.

 

Niekoľko slov o samotnej autorke:

 

RNDr. Daniela Rapavá sa narodila v roku 1956 v Komárne. Je absolventkou jadrovej fyziky na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave (1980). Po skončení vysokej školy pracovala na Geofyzikálnom observatóriu v Hurbanove a v roku 1982 sa s rodinou presťahovala do Rimavskej Soboty, kde manžel Pavol bol riaditeľom Okresnej hvezdárne.

Astronómia bola jej koníčkom už od základnej školy a od roku 1983 pracuje v rimavskosobotskej hvezdárni. Odborné pozorovania Slnka, zatmení, meteorov a pozičných meraní boli publikované aj v zahraničí. Venuje sa popularizácii astronómie a prírodných vied, niekoľko desaťročí je kurátorkou výstavy Vesmír očami detí, ktorá sa stala celoslovenskou.

Vo hvezdárni začala s ekologickou výchovou ešte v 80-tych rokoch, teda v dobe, keď sa jej pozornosť nevenovala a na školách sa nevyučovala. Je iniciátorkou založenia astroparku pri hvezdárni, ktorý je pýchou nielen mesta Rimavská Sobota. Budovanie astroparku bolo len z nadšenia zamestnancov, bez finančných prostriedkov. V rámci niekoľkých úspešných projektov (Nadácia Orange, Agentúra pre podporu výskumu a vývoja) bol areál hvezdárne dobudovaný na netradičný výchovno-vzdelávací areál. , miesto netradičného vzdelávania a relaxu. Invenčné prvky a drobná záhradná architektúra vytvárajú možnosti nielen pre vzdelávanie ale aj relax.

Keďže okrem zamestnania je jej koníčkom aj fotografovanie, začala sa venovať fotografii reportážnej a dokumentačnej nielen z akcií hvezdárne a astroparku (výstavy Život z blízkaZ klenotov neba a zeme).  Fotoaparát sa stal jej „tretím okom“.

Od živej prírody potupne prechádzala k objavovaniu neobyčajných vecí neživej prírody, fascinuje ju svetlo a jeho vlastnosti. Ostatných 5 rokov ju okúzlila fyzikálna fotografia, ktorú využíva nielen v práci s mládežou, ale prezentuje aj na odborne. Výstava Tajomstvo svetla a vody je priebežne doplňovaná, pravidelne inštalovaná v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach a na výstavách ju ročne zhliadne niekoľko tisíc divákov po celom Slovensku.

Svojou fotografickou tvorbou reprezentuje nielen mesto Rimavská Sobota, ale aj Slovensko publikovaním fotografií a účasťou na domácich aj zahraničných fotosúťažiach. V jesenných mesiacoch bude autorská výstava v Prahe (Galerie MFF UK).

Jej práce sú uverejňované na prestížnych stránkach s mimoriadne vysokou návštevnosťou (Optics Picture of the Day, Earth Science Picture of the Day, Spaceweather), odkiaľ ich preberajú ďalšie servery a vydavatelia.

Najvýznamnejšie úspechy

2009 – Medzinárodný rok astronómie, Vesmír - dobrodružstvo objavov (1. cena za reportáž)

2010 – medzinárodná fotosúťaž Svieťme si na cestu...nie na hviezdy (1. cena)

2013 – čestné uznanie AMFO

 – čitateľská súťaž Pravda (ocenenie, publikovanie)

 – FOTOFEST Praha (1. cena v kategórii Rozšírené smysly a obraz přírodních jevů), oficiálny kalendár (titulka)

2014 – medzinárodná fotosúťaž s výstavou Art and Science (1. a 2. cena), univerzite v Iasi (Rumunsko)

 – fotografia v časopise National Geographic France

 – fotografiu Frosted Globe vydali University of Toronto a European Union Satellite Centre (Madrid)

2015 – finalista medzinárodnej súťaže SPIE (International society for optics and photonics) organizovane pri príležitosti Medzinárodného roku svetla 2015 (OSN)

 – publikovanie v časopise The Physics Teacher (USA)

 

Náhľad fotografií zo zložky Výstava fotografií - 2015