Choď na obsah Choď na menu
 


Vatra zvrchovanosti a prednáška k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra

21. 7. 2015

               Vatra zvrchovanosti a prednáška k 200. výročiu        

                                  narodenia Ľudovíta Štúra

Rimavská Sobota, 14. 7. 2015

 

            Prínos Ľudovíta Štúra pri formovaní slovenského národa   bol mimoriadne  veľký,  bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života  a jeho okrúhle výročie narodenia je príležitosťou pripomenúť si jeho život od študentských čias, štúdium v Halle a v Prešporku. Jeho horlivým zástancom bol B.T.I. Nosák-Nezabudov, ktorý bol jeho prvým námestníkom v redakcii Slovenských národných novín  pri ich vzniku a duchovný otec gemersko-malohontských štúrovcov bol Pavol Jozeffy. Tieto a ďalšie zaujímavé informácie o kodifikátorovi slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských nárečiach ako aj o štúrovskej generácií nám pútavo predniesol  doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.,  ktorý pôsobí  na Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  Jeho vystúpenie bolo odmenené búrlivým potleskom. Zároveň bola inštalovaná aj výstava s touto tematikou, ktorú zabezpečila pani Šulková - riaditeľka Domu MS v Rimavskej Sobote.

            Po prednáške na tému „Štúr a jeho spolupracovníci“ sme si pripomenuli aj 23. výročie Zvrchovanosti SR. 17. júla 1992 bol pamätným dňom slovenského národa vyhlásením Zvrchovanosti SR. Tento deň nie je štátny sviatok, no matičiari si ho pripomínajú zapálením vatry , ktorá je symbolom slobody a tak aj tento rok sme na dvore Domu MS zapálili Vatru Zvrchovanosti, zaspievali hymnu MS a potom bol pre všetkých prítomných pripravený chutný guľáš a ďalšie občerstvenie, ktoré pripravili členovia výboru. Matičiari sa zišli v hojnom počte, ktorí si po občerstvení zaspievali ľudové piesne za doprovodu harmonikárov,  porozprávali sa, zaspomínali a tešia sa na ďalšie príjemné matičné stretnutie.

 

 

                                                                                              Mgr. Elena Nebusová

                                                                                   predsedníčka MO MS v Rimavskej Sobote