Choď na obsah Choď na menu
 


Rozprávkové vretienko

31. 3. 2015

„Rozprávkové vretienko“

Rimavská Sobota, 27.marca 2015

 

Už 19. ročník súťaže v prednese rozprávok Rozprávkové vretienko sa uskutočnil 24. apríla tohto roku v priestoroch Centra voľného času v Rimavskej Sobote.

Okresného kola sa zúčastnilo dvadsaťjeden výborne pripravených recitátorov v dvoch vekových kategóriách z celého okresu Rimavská Sobota. Pestrá paleta autorov, perfektný výber rozprávok a prežitý a v niektorých prípadoch priam profesionálny prednes charakterizoval tohtoročnú okresnú súťaž. Odborná porota, ktorej členkou bola aj riaditeľka DMS v Rimavskej Sobote Mgr. Ingrid Šulková si pri prednese jednotlivých súťažiacich všímala okrem iného, či deti pochopili svoje texty, prácu s pauzou a tempom reči, ale aj dodržiavanie výslovnosti mäkkých slabík v strede slov a pod.  Víťazi obidvoch kategórií obdržali diplomy a vecné ceny, ktoré poskytli do súťaže CVČ Relax a DMS Rimavská Sobota.

 

Vyhodnotenie okresného kola súťaže v prednese rozprávky

 „ Rozprávkové vretienko "

 

 

I. kategória:  (1. stupeň  ZŠ) - 12 súťažiacich

 

1. miesto: Sarah S a r v a š o v á         ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota

2. miesto: Adam  G o m b a l a            ZŠ Jesenské 

3. miesto: Sofia  S z á n t ó o v á          ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota     

                               

II. kategória:  (2. stupeň ZŠ) - 9 súťažiacich

 

1. miesto :  Ľubomír A u x t                        ZŠ Jesenské 

2. miesto :  Kristína  H a b o d á s z o v á  ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota

3. miesto :  Lukáš Mário  N v o t a             ZŠ Vl. Clementisa Tisovec

 

Víťazi  z 1. a 2. miesta z každej kategórie postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v Banskej Bystrici 31. marca  2015.

                                        

 

Mgr. Ingrid Šulková

DMS Rimavská Sobota

 

Náhľad fotografií zo zložky Rozprávkové vretienko