Choď na obsah Choď na menu
 


Rimavský folklór fest a Deň slovenských tradícií

24. 9. 2015

                                    Rimavský folklór fest
                                   Deň slovenských tradícií


V Rimavskej Sobote, 17.9.2015

               Žiaci a pedagógovia Základnej školy Štefana Marka Daxnera v Rimavskej Sobote vo štvrtok 17. septembra privítali vo svojich priestoroch lektorov, zručných majstrov remeselníkov, tanečníkov a hudobníkov z folklórnych súborov Rimavan a Čižíček z Tisovca, ktorí v rámci výchovnovzdelávacieho procesu priblížili slovenské ľudové tradície a remeslá. Cieľom tohto podujatia bolo vhodným spôsobom motivovať deti k zvýšenému záujmu o svoju históriu, tradície a kultúrne dedičstvo vôbec so zreteľom na upevňovanie národnej spolupatričnosti. Organizátorom tohto podujatia bol Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote v spolupráci s vedením základnej školy. Medzi hosťami tohto podujatia, ktorých na začiatku privítal riaditeľ školy Mgr. Peter Černý a zároveň bližšie ozrejmil aj úlohu Matice slovenskej v našej kultúre, boli primátor mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozef Šimko, zástupcovia Banskobystrického samosprávneho kraja a zástupcovia kultúrnych inštitúcii v Rimavskej Sobote.
Hlavná časť podujatia bola venovaná ukážkam tradičných gemerských ľudových remesiel pod dohľadom ľudových majstrov. Žiaci v tento deň mohli získať cenné poznatky zo života našich predkov a to v oblasti výroby bačovského riadu, rezbárstva, výrobe píšťaliek, gájd a fujár z rozprávania a názorných ukážok majstrov Milana Stieranku a Milana Katreniaka. Majster Jaroslav Zvara spolu so skupinou detí plietol košíky, zatiaľ čo majsterky Eva Dolinajová, Soňa Hrončeková, Karolína Krišková, Ľubica Adlerová a Gabriela Medveďová priblížili deťom v tvorivých dielňach prekrásny svet ľudových výšiviek, paličkovanej čipky, hačkovania, ľudových krojov, výrobkov z kukuričného šúpolia a slamienkárstva. O včelárstve na Gemeri ochotne porozprával pán Milan Krokavec a o hrnčiarstve s praktickými ukážkami zas majster Ján Národa. Medzi pozvanými lektorkami bola aj pani Milana Jutková, ktorá deti ľahučko preniesla do sveta slovenských ľudových rozprávok. Na druhej strane pani Jarka Lajgútová deti bližšie oboznámila so slovenskými zvykmi na dedinách v našom regióne spolu s názornými ukážkami prekrásnych ľudových krojov. Výstavu detských kníh z Vydavateľstva Matice slovenskej realizovala pani Ibolya Balogová.
V neposlednom rade do sveta ľudového tanca, spevov a hudby nás všetkých uviedli členovia Folklórneho súboru Rimavan pod vedením Vladimíra Petrinca a deti Detského folklórneho súboru Čižíček z Tisovca pod vedením Ľubice Sabovej, ktorých základnou ideou je snaženie o zachovanie tradičného ľudového prejavu v jeho tanečno-hudobných podobách.
Podnetom pre realizáciu tohto podujatia bola a je pre Maticu slovenskú skutočnosť, že najmladšia generácia veľmi málo pozná zvyky a tradície našich predkov. Táto téma je v ponímaní vyučovacieho procesu pre túto vekovú kategóriu málo atraktívna a bohužiaľ dochádza k situácii, že žiaci nevedia prezentovať svoje kultúrne dedičstvo. Mnohokrát v týchto otázkach zaostávajú za svojimi rovesníkmi z okolitých krajín.
Ostáva nám len dúfať, že žiaci si z tohto dňa niečo zapamätali a vzali za svoje. Podujatiami takéhoto typu sa nám darí učiť a viesť deti k samostatnosti, dávať im priestor na sebarealizáciu, podporovať ich sebavedomie a nadobúdať kompetencie ako prezentovať naše kultúrne dedičstvo nielen u nás doma. Snáď sa stanú peknou tradícou.
Toto podujatie, v takom rozsahu, by nebolo možné realizovať, nebyť finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja, Matice slovenskej, Prvej stavebnej sporiteľne a nezištnej pomoci nepedagogických pracovníkov základnej školy pod vedením pani Marty Trochovej, za čo im úprimne ďakujeme.

 

                                                           Mgr. Ingrid Šulková
                                               riaditeľka Domu MS Rimavská Sobota