Choď na obsah Choď na menu
 


Po stopách slovenských dejateľov

14. 4. 2015

„Po stopách slovenských dejateľov“

Tisovec, 1.4.2015

 

Dňa 1.4.2015 na Evanjelickom bilingválnom gymnáziu sa konalo matičné podujatie venované študentom tohto gymnázia pod názvom „Po stopách slovenských dejateľov“.  Zámerom projektu bolo prebudiť v mladých ľuďoch národné cítenie, snahu o ochranu a zveľaďovanie duchovného a kultúrneho dedičstva našich predkov. Základným východiskom bola a je situácia, že žiaci veľmi málo poznajú zvyky a tradície nášho národa, ktoré boli prezentované najmä v období slovenského romantizmu. Táto téma je v ponímaní vyučovacieho procesu pre vekovú skupinu adolescentov neatraktívna. Bohužiaľ dochádza k situácii, že žiaci pri návštevách zahraničných partnerov nevedia prezentovať svoje kultúrne dedičstvo, nepoznajú zvyky a tradície a mnohokrát v týchto otázkach zaostávajú za svojimi rovesníkmi z iných krajín.

Podnetom pre realizáciu tohto projektu je pre Maticu slovenskú aj rok 2015, ktorý je Rokom Ľudovíta Štúra. Práve preto sme sa zamerali na dôslednejšie prezentovanie ľudových tradícií štúrovského obdobia, kedy vzťah k národnej identite bol azda najsilnejší v dejinách.

 

Hlavná časť podujatia bola venovaná prednáškam o Ľudovítovi Štúrovi, o ľudovej slovesnosti a tradíciách v literatúre a o veľkonočných zvykoch na Slovensku. Lektormi jednotlivých prednášok boli - prvý podpredseda Matice slovenskej pán Jozef Šimonovič, spisovatelia Ondrej Nagaj a Peter Mišák, ale aj folkloristka Jaroslava Lajgútová a Milana Jutková.

Sprievodnými podujatiami boli ukážky tradičných gemerských ľudových remesiel pod dohľadom ľudových majstrov - Milanom Katreniakom, Evou Manicovou, Milanom Stierankom, Evou Dolinajovou, Soňou Hrončekovou, Milanom Krokavcom, Karolínou Kriškovou, Ľubicou Adlerovou, Jaroslavom Zvarom a Davidom Turčánim. Študenti, ale aj pedagógovia v tento deň mohli získať cenné poznatky zo života našich predkov a to v oblasti tradičných gemerských remesiel ako napríklad: výroba kraslíc, košíkárstvo, rezbárstvo, včelárstvo a výroba medu, paličkovanie, hačkovanie, pečenie a zdobenie medovníkov, ale aj píšťalkárstvo a výroba fujár. Ďalšími sprievodnými podujatiami boli výstava a predaj kníh z Vydavateľstva Matice slovenskej a výstava ľudových krojov z Požičovne kostýmov a krojov v Martine.

 

Na záver možno konštatovať, že študenti celej školy sa zapojili do projektových aktivít zameraných na prezentáciu osobností slovenských národných dejín, ako aj prezentáciu tradícií nášho národa – zvyky, obyčaje, kroje a remeslá. Sme radi, že týmto podujatím sa nám darí učiť a viesť mládež k samostatnosti, prispievať k rozvoju komunikačných zručností, dávať im priestor na sebarealizáciu, podporovať ich sebavedomie, národné cítenie a nadobúdať kompetencie ako prezentovať kultúrne dedičstvo a národnú identitu v zjednotenej Európe.

 

Mgr. Ingrid Šulková

riaditeľka DMS Rimavská Sobota

 

Náhľad fotografií zo zložky Po stopách slovenských dejateľov