Choď na obsah Choď na menu
 


Oslavy 200.výročia narodenia Ľ.Štúra

23. 6. 2015

Oslavy 200. výročia narodenia

Ľudovíta Štúra v meste Tornaľa

Tornaľa, 12.6.2015

 

V piatok 12.6.2015 si mesto Tornaľa pripomenula 200.výročie narodenia Ľudovíta Velislava Štúra, kodifikátora spisovnej slovenčiny, spisovateľa, jazykovedca, učiteľa, novinára, poslanca uhorského snemu a nositeľa ďalších zvučných prívlastkov.

Oslavy pri príležitosti 200. výročia narodenia jednej z ústredných osobností slovenského kultúrno-politického života polovice 19. storočia organizoval Miestny odbor Matice slovenskej Tornaľa pod vedením jeho predsedníčky Márii Bencsovej v preplnenej sále Kultúrneho domu v Tornali. Úlohy moderátorky sa bravúrne zhostila učiteľka slovenského jazyka PaedDr. Marcela Bundová, ktorá privítala prítomných hostí - prednostu Mestského úradu v Tornali Mgr. Ladislava Nagya, riaditeľku Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote Mgr. Ingrid Šulkovú, vedúcu sociálno-správneho odboru a školstva v Tornali Ing. Milenu Helembaiovú a ďalších.

V jednotlivých literárno-hudobných programoch sa predstavili žiaci a študenti Základnej školy P.J. Šafárika, Gymnázia v Tornali, Základnej školy F. Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským, Základnej umeleckej školy, folklórneho súboru Šafáriček, Centra voľného času, Detského domova a Reedukačného centra v Tornali. Diváci ocenili najmä divadelné scénky pod umeleckou taktovkou PaedDr. Marcely Bundovej „Tŕnistá cesta Štúrova“ v podaní študentov gymnázia a „Nečakaná návšteva“ v podaní žiakov základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Oslavy dotvorili nadšené deti a mládež svojimi literárnymi, hudobnými a tanečnými vystúpeniami. Nechýbala hra na klarinete, husliach, gitare, nechýbali ani ľudové, spoločenské a moderné tance a ani literárne pásmo venované štúrovcom.

Záverom je možné konštatovanie, že oslavy 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré sa konali v meste Tornaľa, boli dôstojné, umelecky príťažlivé a zachytili všetky dôležité okamihy Štúrovho života. Matičiarom v Tornali ostáva len dúfať, že prítomní sa hlbšie zamysleli nad zmyslom a odkazom našich národných dejín. Veď, keď sa naozaj zamyslíme nad rôznymi významnými osobnosťami našej histórie, nájdeme v nej len málo takých, ktoré by tak názorovo zjednocovali obyvateľov Slovenska, ktoré by boli tak jednoznačne kladne prijímané všetkými spoločenskými vrstvami nášho národa bez ohľadu na politické názory, náboženské vyznanie, či miesta pôvodu, ako je práve Ľudovít Štúr. Jeho osobnosť, vzdelanosť i vysoký mravný kredit ho predurčili stať sa jednou z najvýraznejších osobností našich dejín. Bez najmenšieho náznaku patetizmu môžeme smelo konštatovať, že patrí celému národu. Ľudovít Štúr dokázal v podstate nemožné, zo zaviatej pahreby rozdúchal iskry, z ktorých sa roznietila vatra.

 

                                                                      A.M. Bencsová - MO MS Tornaľa