Choď na obsah Choď na menu
 


Odhaľovanie búst v Rimavskej Sobote

1. 12. 2015

V Rimavskej Sobote  pribudli ďalšie busty národovcov

 

Rimavská Sobota, 26. 11. 2015

 

            V Aleji dejateľov 26. novembra 2015 o 13.hod. za účasti predsedu Matice slovenskej

Mariána Tkáča, prednostu Okresného úradu, primátora mesta, profesora Leona Sokolovského, poslancov mesta, zástupcov výboru Matice slovenskej, matičiarov, občanov mesta a širokého okolia, študentov a žiakov sme slávnostne odhalili busty dvoch národných dejateľov Gemera-Malohontu. Boli to: Bohuslav Nosák - Nezabudov, rodák z Tisovca, blízky spolupracovník Ľudovíta Štúra a Daniel Gabriel Lichard, šíriteľ vzdelanosti, prvý profesionálny novinár a spisovateľ.

         O ich veľkom prínose za práva slovenského národa v Uhorsku v 19. storočí si pripravili program študenti Gymnázia Ivana Kraska. Sprievodným podujatím bolo vystúpenie speváckeho zboru BONA FIDE z Rimavskej Soboty, ktorý zaspieval hymnické piesne. Pri bustách stáli žiaci v krojoch z DFS Lieskovček, ktorí nás privítali tiež spevom na posedení po slávnostnom akte. Zúčastnili sa ho pozvaní hostia, zástupcovia spoločenských organizácií a cirkvi. Naša vďaka za možnosť rozšíriť počet búst na Námestí Š.M.Daxnera patrí Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, podnikateľom a jednotlivcom.

        Ako v príhovore povedal predseda Matice slovenskej, mesto Rimavská Sobota môže byť hrdé na matičiarov a prispievateľov, ktorí za desať rokov práce vytvorili dielo hodné obdivu, aké sa nikde na Slovensku nevyskytuje. Pri tejto príležitosti predseda odovzdal autorovi projektu „Historické osobnosti Gemera-Malohontu “ Petrovi Dragijskému striebornú medailu Matice slovenskej za dlhodobý prínos v oblasti matičnej práce.

         Pri osobnosti, akou bol D. G. Lichard, je okrem iného dôležité vyzdvihnúť skutočnosť, že každoročne Národné osvetové centrum v Bratislave oceňuje Medailou Daniela Gabriela Licharda kolektív i jednotlivca za významný podiel na rozvoji osvety, miestnej a regionálnej kultúry, ochrane, šírení a prezentácii kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike i v zahraničí. Sme veľmi hrdí na to, že držiteľmi tejto medaily sú aj dvaja Rimavskosoboťania a to Ľubomír Šárik a Marian Lacko. 

 

            Poďakovanie patrí členom výboru Miestneho odboru Matice slovenskej za vynaložené úsilie pri skrášľovaní a rozširovaní búst v Aleji dejateľov.

 

Mgr. Elena Nebusová

predsedníčka MO MS Rimavská Sobota

 

Náhľad fotografií zo zložky Odhaľovanie búst v Rim.Sobote r.2015