Choď na obsah Choď na menu
 


Obnova busty Jozefa Škultétyho

5. 10. 2015

„Obnova busty JOZEFA ŠKULTÉTYHO“

 

V Potoku, 26.septembra 2015

Sobotňajší deň 26. september 2015 bol pre obec Potok na Gemeri výnimočný tým, že sa pri príležitosti ukončenia projektu „Obnova busty JOZEFA ŠKULTÉTYHO“ stretli jej obyvatelia, návštevníci a hostia pri odhaľovaní obnovenej busty významnej osobnosti slovenskej národnej histórie, rodáka profesora Jozefa Škultétyho. Starosta obce pán Martin Kurek privítal medzi hosťami riaditeľku Domu Matice slovenskej v Rimavskej Sobote pani Ingrid Šulkovú a autora projektu „Historické osobnosti Gemera-Malohontu“ na námestí Š.M.Daxnera v Rimavskej Sobote pána Petra Dragijského, ktorí v kultúrnom programe svojimi príhovormi priblížili život a dielo Jozefa Škultétyho.

S menom Jozefa Škultétyho (29. 11. 1853 – 19. 1. 1948), literárneho historika a kritika, historika, jazykovedca, prozaika, publicistu, redaktora a matičiara, sú úzko späté osudy slovenskej národnej kultúry 19. a 20. storočia. Vďaka svojmu požehnane dlhému životu a bohatej tvorbe sa stal stelesnením temer 70 rokov dlhej epochy slovenského života, naplnenej pohnutými udalosťami a dejinnými zvratmi. Bol živým spojivom štúrovského pokolenia z polovice 19. storočia s generáciou našej inteligencie 40. rokov 20. storočia. Osobnosť a dielo spolutvorcu slovenskej národnej ideológie nesporne formoval čas, v ktorom žil. A aký to bol čas?! Takmer celé jedno storočie. No on vždy zostával pevný a veril, že príde doba, keď Slováci budú tvorcami svojho osudu. Tento Škultétyho vklad zapísaný do pamäti slovenského národa je zaiste i cenným žriedlom a odkazom pre budúce generácie.

Projektom „Obnova busty profesora Jozefa Škultétyho“ chceme  zachovať a rozvíjať kultúrne historické dedičstvo obce zo zreteľom na tento odkaz slávneho rodáka.

 Prostriedky na tento projekt pochádzajú z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Výsledkom realizácie tohto projektu bolo odstránenie starého oplotenia, vyčistenie busty a pozadia od machu a lišajníkov, zreštaurovalo sa písmo pod bustou a vymenila sa aj stará pamätná tabuľa za novú. Pred pamätník bol položený chodník z lámavej skaly s následnou výsadbou parkovej trávy.  Keďže projekt bol rozdelený do dvoch rokov, v roku 2016 plánujeme pokračovať v úprave okolia výsadbou zelene a živého plota a v blízkej budúcnosti plánujeme v spolupráci s Maticou slovenskou  zriadiť  aj pamätnú izbu profesora Jozefa Škultétyho v priestoroch obecného kultúrneho domu.

Realizátori horeuvedeného projektu OZ Báne Potok a Obecný úrad Potok vyjadrujú svoje poďakovanie   pri realizácii tohto projektu,  všetkým tým, ktorí priložili ruku k dielu k zdarnému koncu tohto počinu.  

                                                                                                                            

                                                     Martina Hiblerová                                                                                                                                         OZ Báne Potok       

 

Náhľad fotografií zo zložky Obnova busty J. Škultétyho