Choď na obsah Choď na menu
 


25.výročie obnovenia MS v Tornali

26. 10. 2015

Oslavy 25. výročia obnovenia Matice slovenskej v Tornali

V Tornali, 17.októbra 2015

Miestny odbor Matice slovenskej v Tornali zorganizoval v sobotu podvečer 17. októbra 2015 oslavy v kultúrnom dome, na ktorých si matičiari a sympatizanti príležitostným programom pripomenuli 25. výročie obnovenia jeho činnosti. Celé podujatie bolo venované ľuďom, ktorí Maticou žijú a sú v meste Tornaľa jej neodmysliteľnou súčasťou. Moderátorskej taktovky sa opäť vynikajúco zhostila členka Miestneho odboru Matice slovenskej v Tornali pani Marcela Bundová, ktorá na pódiu privítala jej predsedníčku Annu-Máriu Bencsovú. Hostia a prítomní sa mohli oboznámiť s históriou i súčasnou činnosťou tornaľského miestneho odboru,  v ktorom vyzdvihla hlavne úspešnú spoluprácu v oblasti kultúry s mestskou samosprávou v Tornali v osobe primátorky pani Anny Szögediovej.

 

Prítomných matičiarov potešili a zároveň povzbudili slová venované našej jedinečnej kultúrnej inštitúcii z úst vzácneho hosťa, prvého podpredsedu Matice slovenskej, umelca a recitátora maestra Jozefa Šimonoviča. Svoj príhovor obohatil krásnou básňou spisovateľa Mikuláša Kováča - O reči - z básnickej zbierky Pravdaže srdcom. Po jej vypočutí zrejme všetci pochopili, prečo máme byť hrdí na všetko, čo „vonia“ Slovenskom.

 

Slová následne vystriedali rezké tóny ďalšieho milého hosťa - Detského folklórneho súboru Lykovček z Revúcej, ktorý vznikol v roku 1993 a počas svojej existencie dosiahol viaceré úspechy v rámci Slovenska. V súčasnosti má súbor 68 členov v troch zložkách: tanečnej, speváckej a hudobnej pod vedením Mariany Poprockej, Aleny Ďurkovičovej a Natálie Poprockej. Vek detí sa pohybuje od 4 rokov do 17 rokov. Súbor spracúva tradičný hudobný a tanečný folklór stredného a horného Gemera, jeho piesne, tance, zvyky a hry. Dá sa povedať, že je živým dôkazom toho, že ľudové umenie v tejto podobe nikdy nezanikne.

A práve preto organizátori a aj prítomní účastníci tohto podujatia touto cestou ďakujú za nádherný zážitok, ktorý im mlaď z Lykovčeka sprostredkovala. Veď práve v mládeži je naša budúcnosť, nádej, preto investícia do nej je tým najšťastnejším možným riešením záchrany národa, jeho hodnôt a tradícií....upresniac slová myšlienkou pána Mináča: „Nie moc, ktorá je pominuteľná, ale duch, ktorý trvá: to je naša cesta, náš zmysel, náš osud.“

 

 

                                                                          Anna-Mária Bencsová

                                                                               MO MS Tornaľa   

 

Náhľad fotografií zo zložky 25.výročie obnovenia MS - Tornaľa