Odhaľovanie búst, prejav predsedu MS, Rimavská Sobota, 23.5.2018