Vojnový hrob padlým vojakom v II.sv.vojne, MO MS Lukovištia, 18.9.20