Choď na obsah Choď na menu
 


Valné zhromaždenie

17. 2. 2015

                                                 Valné zhromaždenie v Rimavskej Sobote

 

Rimavská Sobota, 9. apríla 2014

 

               Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote sa v stredu popoludní  9. apríla 2014 stretli na Valnom zhromaždení, ktoré sa koná pravidelne raz za rok.  Zasadačka v Dome Matice slovenskej bola úplne obsadená našimi členmi, medzi ktorými sme privítali aj riaditeľku Domu MS v Rimavskej Sobote Mgr. Ingrid Šulkovú. 

                        Predsedníčka miestneho odboru oboznámila prítomných s činnosťou v minulom roku, s plánom akcií  a plánovaným rozpočtom na tento rok. Spomenula významnejšie akcie v roku 2013, napríklad  výstavku kraslíc, výšiviek a servítok, besedu s predsedom MS Ing. Mariánom Tkáčom, stavanie mája na dvore Domu MS. Naši matičiari boli aj na celodennej exkurzii v Banskej Štiavnici a Sv. Antone, stretli sa pri Vatre zvrchovanosti, kde si spoločne zaspievali pri harmonike a uvarili chutný guľáš.

                        Pre študentov, žiakov a aj občanov pripravujeme každý rok stretnutie pri významných výročiach v Aleji dejateľov. Minulý rok to bolo stretnutie k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda, k 150. výročiu vzniku Matice slovenskej a k významným výročiam slovenských dejateľov.  Poslednou akciou bolo Mikulášske posedenie aj s prezentáciou vianočného pečiva od našich šikovných žien aj s pozdravom detí FS Lieskovček.

                        Predseda Dozorného výboru pán Valuš oboznámil členov s čerpaním finančných prostriedkov, odsúhlasili sme plán akcií, rozpočet, uznesenie a uzatvorili sme oficiálnu časť.

                        V druhej časti zhromaždenia si členovia výboru p. Rajzingerová a p. Synak pripravili pre nás prednášku o kráľovi Svätoplukovi k 1120.výročiu jeho úmrtia, Matejovi Belovi k 330. výročiu narodenia a pripomenuli 170 rokov vzniku hymny SR a jej tvorcu Jána Matušku.

                        RNDr.  Dana Rapavá vystavovala v Dome MS svoje fotografie, ktoré mohli matičiari obdivovať po skončení programu. Autorka nám povedala o svojich fotografiách, o technike a o jednotlivých záberoch.

                        Program nášho Valného zhromaždenia bol vyčerpaný a matičiari sa ešte porozprávali pri malom občerstvení. Tešíme sa na ďalšie stretnutie  30. apríla pri tradičnej akcii „Stavanie mája“ v Dome MS.

 

 

 

                                                                       Mgr. Elena Nebusová

                                                             predsedníčka MO MS Rimavská Sobota