Choď na obsah Choď na menu
 


Timravina studnička

11. 2. 2015

Timravina studnička v Rimavskej Sobote

 

30.októbra 2014, Rimavská Sobota

 Literárna súťaž „Timravina studnička“ sa uskutočňuje každoročne na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej – Timravy (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom. Cieľom literárnej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry a podnietiť ich k hľadaniu a objavovaniu krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči.

Okresné kolo literárnej súťaže „Timravina studnička“  sa uskutočnilo  28. októbra  2014        v priestoroch Centra voľného času v Rimavskej Sobote v spolupráci s Domom  Matice slovenskej v Rimavskej Sobote. Súťaž je viacstupňová (triedne, školské, regionálne kolá), môže sa jej zúčastniť každý amatérsky záujemca o umelecký prednes prózy, ak spĺňa podmienky súťaže. V Rimavskej Sobote súťažilo 18 interpretov v 3 vekových kategóriách. Do celoslovenského  kola  v Lučenci postúpili víťazi (1. miesto) z každej vekovej kategórie.

I. kategória: (2.-4. roč. ZŠ) - 6 súťažiacich

 

1. miesto: Jana  A u x t o v á             ZŠ  Jesenské

2. miesto: Sarah S a r v a š o v á       ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota

3. miesto: Zoja Š a m i n o v á           ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota     

                              

II. kategória: (5.-6. roč. ZŠ a OGY) - 6 súťažiacich

 

1. miesto : Kristína  H o n c o v á      ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota

2. miesto : Alexandra D o b o š o v á ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota

3. miesto : Kristína  B a r t o v á        ZŠ Klokočova Hnúšťa

 

III. kategória: ( 7. -9. roč ZŠ a OGY) -6 súťažiacich

 

1. miesto : Zuzana Ď u r i c o v á        Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota

2. miesto : Ľubomír A u x t                 ZŠ  Jesenské 

3. miesto : Natália Č o n k o v á          ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota 

 

Srdečne gratulujeme a našim víťazom v jednotlivých kategóriách budeme „držať palce“, a to 14.  novembra 2014 na celoslovenskej súťaži v Lučenci.

                                         

                                                                                                                    Mgr. Ingrid Šulková

riaditeľka DMS Rimavská Sobota