Choď na obsah Choď na menu
 


Spomienkové stretnutie v Aleji dejateľov

11. 2. 2015

          Spomienkové stretnutie v Aleji dejateľov

 

Rimavská Sobota, 26. 6. 2014

 

            Matičiari z Rimavskej Soboty  pripravili vo štvrtok 26. júna 2014 spomienkové stretnutie pre žiakov, študentov a občanov, ktoré sa konalo v Aleji slovenských dejateľov. Dôvodom stretnutia bolo pripomenutie si významných  výročí, ktoré oslavujeme v tomto roku.

            Študenti z Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote si pripravili referát k 1120. výročiu narodenia kráľa Svätopluka, ktorý bol od roku 871 najvýznamnejším panovníkom Veľkej Moravy a  pomáhal šíriť kresťanstvo i vytvoriť najstaršie biskupstvo. Od obdobia národného obrodenia zohral významnú úlohu pri formovaní slovenského, ale i českého národného povedomia.

           Tento rok uplynie 170 rokov od vzniku hymny Slovenskej republiky, ktorej autorom textu je spisovateľ a básnik Janko Matúška, vtedy 23-ročný študent lýcea. K tejto udalosti si pripravila referát študentka z Obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote.

             Ďalším významným výročím, ktoré sme si pripomenuli na našom stretnutí  je 150. výročie narodenia národovca, politika, kňaza a publicistu  Andreja Hlinku. Celý jeho život a práca boli poznamenané vlastenectvom, patriotizmom, kresťanským presvedčením, a snahou o zmiernenie sociálnych rozdielov v spoločnosti. Andrej Hlinka nepochybne patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenských dejín.

             Na záver stretnutia sme si pripomenuli 95. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Vzácny život Milana Rastislava Štefánika vyhasol práve vtedy, keď sa plný nadšenia vracal na slobodnú slovenskú zem. Namiesto toho, aby sa stal vedúcou postavou slovenskej politiky, strácal život. Jeho životný odkaz je tu ale dodnes medzi nami.

            To boli záverečné slová na spomienkovom stretnutí,  matičiari poďakovali za účasť všetkým žiakom, študentom, pedagógom aj občanom a pozvali ich znova v septembri na podobné spomienkové stretnutie, kde si pripomenú ďalšie významné výročia v tomto roku.