Choď na obsah Choď na menu
 


Šaliansky Maťko 2014

17. 2. 2015

                            „ Šaliansky Maťko J. C. Hronského “    v Rimavskej Sobote

 

     Obvodné kolo súťaže  v prednese slovenskej povesti „Šaliansky Maťko J.C.Hronského" sa uskutočnilo 28. januára 2014 v Centre voľného času Relax v Rimavskej Sobote v spolupráci s Domom a Miestnym odborom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote.

     Súťažilo 27 interpretov v 3 vekových kategóriách a súťaž mala dobrú umeleckú úroveň. S úsmevom musím konštatovať, že tohto roku sa do súťaže zapojilo viac chlapcov ako dievčat, čo samozrejme vidieť aj na umiestnení v jednotlivých kategóriách.

Do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 13. 2. 2014  v Dome Matice slovenskej v Banskej Bystrici postúpia  víťazi jednotlivých vekových kategórií.

 

 

     I. veková kategória : ( 2.-3.roč.)

 

     1.miesto Ján B e r a c k o                ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča Rimavská Baňa

                                                                Jozef Melicher: Bojazlivý paholok a smelý gazda

 

     2.miesto Sebastian  G a b r i e l      ZŠ Dr.Vladimíra Clementisa Tisovec

 

     3.miesto Daniel  I l a v s k ý            ZŠ s MŠ P.E.Dobšinského  Teplý Vrch

 

 

 

     II. veková kategória : ( 4.-5. roč.)

 

     1.miesto Dominik  B e n d o           ZŠ Š. M. Daxnera Rimavská Sobota

                                                              Mária Ďuríčková: Stávka

 

     2.miesto Daniela  Š i m k o v á       ZŠ Hodejov         

 

     3.miesto Michal  K o v á c s            EZŠ Zlatice Oravcovej Rimavská Sobota

 

 

 

     III. veková kategória : ( 6.-7.roč.)

 

     1.miesto Zuzana Ď u r i c o v á      Gymnázium Ivana Kraska  Rimavská Sobota

                                                              Kliment Ondrejka: Premenlivá čierna byľa

 

     2.miesto Andrea  G i b a l o v á     ZŠ Jesenské      

 

     3.miesto Samuel  S é l e š               ZŠ Pavla Dobšinského Rimavská Sobota

 

  

 

 

  

                                                                                                  Mgr. Ingrid Šulková

                                                                                                riaditeľka Domu MS