Choď na obsah Choď na menu
 


Prednáška - A.H.Škultéty

11. 2. 2015

                   Prednáška o významnom dejateľovi

 

            V Dome Matice slovenskej v Rimavskej Sobote sa 15. októbra 2014 konala prednáška, ktorú pripravil výbor MO MS pre členov o Prvom slovenskom gymnáziu v Revúcej, o jeho správcovi, profesorovi a evanjelickom kňazovi.

August Horislav Škultéty bol štúrovec, spisovateľ, etnograf a riaditeľ revúckeho gymnázia.

 

            Evanjelickí farári v 19. storočí boli vedení k tomu, aby si osvojili reč ľudu, ktorému slúžili. Preto sa prirodzene postavili do čela boja za slovenskú národnú vec. Jedným z národne cítiacich ľudí bol aj August Horislav Škultéty. Aktívnej činnosti cirkvi a národu zasvätil 51 rokov a prácu duchovného vykonával 39 rokov. Pôsobil ako kaplán v Tisovci u biskupa Pavla Jozeffyho. V spolupráci s nadšencami založil cirkevnú knižnicu, spolok miernosti a nedeľné školy. Musel byť obľúbeným duchovným, keď si ho po smrti biskupa chceli zvoliť tisovčania za farára. Pre nepriazeň maďarónov v búrlivých rokoch odišiel do Rozložnej. Tam na fare u neho dozrela možnosť vytvorenia čisto slovenského gymnázia.

Gymnaziálny výbor na správcu vyvolil A.H.Škultétyho a potvrdil 16. septembra 1862 v deň slávnostného otvorenia školy. Život ukázal, že to bola šťastná voľba. Hlavný dôvod založenia gymnázia videl v potrebe ďalšieho rozvoja vzdelanosti slovenského národa. Po násilnom zrušení revúckeho gymnázia sa utiahol do Tisovca, neskôr do Kraskova, kde prijal miesto farára. Bola to najbiednejšia fara v Malom Honte a zostal tam 17 rokov. Dožil u dcéry Ľudmily 21. mája 1892. Písal duchovné piesne, básne, divadelné hry, zbieral slovenské povesti spolu s P.E.Dobšinským a tvoril učebnice pre žiakov ktorých učil. Pôsobil aj ako správca Matice slovenskej.

 

            Prvé slovenské gymnázium vzniklo vo Veľkej Revúci, malo dobrú povesť doma aj za hranicami vlasti, lenže bolo slovenské a to bol dôvod k jeho zrušeniu. Učbárov - učiteľov -

vyhlásili za zradcov vlasti, lebo tam sa nielen vyučovalo slovensky, ale vládol v ňom duch slovenský. Július Botto píše : „Od čias slovanských apoštolov Cyrila a Metoda nemali Slováci v Uhorsku nijakých vyšších škôl s vyučovacou rečou slovenskou“. Počas celej 12 ročnej

existencie mala črty demokratizmu, podpory tvorivosti, slobodného myslenia a konania. Pričinili sa o to riaditelia a profesori : A.H.Škultéty, Samuel Ormis, Rudolf Homola, dozorcovia školy Š.M.Daxner, Ján Francisci, Ľudovít Reuss.

 

             Súčasne boli premietnuté fotografie zhotovené pri odhaľovaní sôch a búst v Aleji dejateľov od roku 2006.

 

            Poďakovanie členov MO patrí Jarmile Lajgútovej z CVČ Relax, ktorá zaujala  svojim výkladom a prítomní odchádzali obohatení novými poznatkami.

 

 

 

                                                                                        Elena Nebusová

                                                                        predsedníčka MO MS Rimavská Sobota