Choď na obsah Choď na menu
 


Oživotvorenie MO MS v Tisovci

17. 2. 2015

Oživotvorenie MO MS v Tisovci

 

Tisovec, 7.marca 2014

 

 

Oživotvorené valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Tisovci sa konalo 6. marca 2014 v Klubovni Mestského kultúrneho strediska v Tisovci. Členov MO MS v Tisovci a hostí privítala a valné zhromaždenie viedla jeho bývalá predsedníčka pani Mgr. Eva Manicová. Za Predsedníctvo Matice slovenskej sa oživotvorenia Matice slovenskej v Tisovci zúčastnila jeho členka a riaditeľka Domu MS v Rožňave Ing. Zlatica Halková a riaditeľka Domu MS v Rimavskej Sobote Mgr. Ingrid Šulková.

Po schválení programu zhromaždenia a voľbe návrhovej a volebnej komisie pani Manicová dôsledne oboznámila prítomných s matičnou prácou v Tisovci v minulosti. Po príhovore hostí pani Halkovej a pani Šulkovej prebehla bohatá diskusia na rôzne témy matičného života z minulých rokov, ale aj s výhľadom do budúcnosti. Po diskusii prítomní členovia Miestneho odboru pristúpili k návrhu na uskutočnenie volieb a k predstaveniu jednotlivých  kandidátov do výboru a do dozorného výboru MO MS. Po uskutočnení volieb sa slova ujala nová predsedníčka pani Veronika Vlčeková, ktorá za hlavný cieľ matičnej práce v Tisovci vytýčila jednak  významnú a aktívnu spoluprácu s Domom MS v Rimavskej Sobote, ďalej spoluprácu so ZŠ, SŠ a Jednotou dôchodcov, významnou je pre Miestny odbor aj podiel mesta a záujem na jeho fungovaní a jednak starostlivosť o historické, kultúrne a národné pamiatky v Tisovci a Rimavskej Píle a ich hodnoty sprostredkovať verejnosti so zvláštnym dôrazom na mladých ľudí.

Po návrhu plánu činnosti na nasledujúce obdobie, ktoré prítomní odsúhlasili reagovali hostia a pani Manicová na jednotlivé diskusné príspevky.

Následne na to oživotvorennie valného zhromaždenia MO MS v Tisovci ukončila jeho nová predsedníčka so želaním všetkého dobrého pre všetkých matičiarov a Maticu slovenskú.

 

                                                  

                                                                                                             Ingrid Šulková

                                                                                    riaditeľka Domu MS v Rimavskej Sobote